Derfor klarer de fleste hoteller og restauranter å holde åpent selv om det er streik

Publisert

Kun 6 prosent av Norges hotell- og restaurantansatte er i streik.

I alt jobber 95.000 i hotell - og restaurantbransjen i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 5650 av disse er medlemmer av Fellesforbundet som i øyeblikket er i streik.

– De aller fleste ansatte i hoteller og restauranter er ikke medlemmer av Fellesforbundet. De aller fleste ansatte har derfor både rett og plikt til å gå på jobb, og det samme har ledelsen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun understreker at hoteller har full anledning til å holde åpent selv om de er tatt ut i streik.

Det er opp til det enkelte hotell å avgjøre om det klarer å holde åpent. De bryter ingen lover. Det som derimot er ulovlig, er å hindre gjester og ansatte i å gå inn og ut av hotellene. Det er også ulovlig å hindre varelevering. Dette er Fellesforbundet og NHO Reiseliv helt enige om, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv-sjefen registrerer at det har kommet mange påstander om streikebryteri ved hoteller i Oslo og på Vestlandet.

 Normal prosedyre er at påstander om streikebryteri rettes til Fellesforbundet, som igjen tar det opp med oss, og hvor vi vurderer hvert tilfelle konkret. Vi har ikke mottatt noen henvendelser om streikebryteri fra Fellesforbundet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

 Så må vi huske på at både de som streiker og det store antallet som ikke gjør det skal fortsette å jobbe på samme arbeidsplass etter at streiken er over. Ingen er tjent med at noen tilspisser situasjonen. Det er viktig at spillereglene respekteres, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: