Streik på Riksavtalens område

Publisert

Konflikt: Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp (t. v) og NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen ved kravutvekslingen i mars. Partene kom ikke til enighet i den tvungne meklingen.

NHO Reiseliv og Fellesforbundet kom ikke til enighet i meklingen om Riksavtalen. Dermed ble organiserte arbeidstakere tatt ut i streik fra klokken 08.00 søndag 24. april.

Partene hadde frist til midnatt fredag med å bli enige i den tvungne meklingen hos Riksmekleren. Etter å ha meklet mer enn ti timer på overtid kunngjorde partene klokken 12.00 lørdag at de ikke har kommet til enighet.

– Fellesforbundets krav sprenger rammen. Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav. Det må være noen som ikke har fått med seg hvilken økonomisk situasjon Norge er i, sier NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen.

Organiserte arbeidstakere ble tatt ut i streik fra klokken 08.00 søndag 24. april. 

Det er tariffbundne bedrifter i Oslo, Buskerud, Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland som Fellesforbundet i denne omgang har meldt plassfratredelse for.

NHO Reiseliv gjør oppmerksom på at arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelse ble meddelt, det vil si 6. april eller senere, ikke omfattes av streiken og skal møte på arbeid som normalt. Ikke-organiserte arbeidstakere har både rett og plikt til å arbeide.

Streiken vil ramme bedriftene forskjellig, avhengig av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift.

Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område vil det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en eventuell arbeidskonflikt, eventuelt i redusert form.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: