EUs vikarbyrådirektiv og innleie av arbeidskraft

Publisert

Stortinget har vedtatt å implementere EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett.

Implementering av EUs vikarbyrådirektiv betyr blant annet endringer i arbeidsmiljøloven. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier (likebehandlingsprinsippet). De fleste endringene trer i kraft 1. januar 2013.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: