Lov om helligdagsfred

På helligdager må en ta ekstra hensyn, og ikke skape unødig bråk. Her kan du lese mer om loven om Helligdagsfreden.

Det tidligere problemet med dans på hoteller og restauranter på helligdager fant sin løsning gjennom Lov om Helligdagsfreden av 24/2-1995. Som helligdag regnes:

a) vanlige søndager.
b) nyttårsdag (1. januar)
c) skjærtorsdag
d) langfredag
e) første påskedag
f) annen påskedag
g) Kristi himmelfartsdag
h) første pinsedag
i) annen pinsedag
j) første juledag
k) annen juledag

Helligdagsfreden gjelder på disse dagene fra kl. 00.00 til kl. 24.00, og på påskeaften, pinseaften og julaften etter kl. 16.00.
Helligdagsfreden skal ikke forstyrres med utilbørlig larm.

Det kan imidlertid arrangeres offentlig dans mens helligdagsfreden varer med unntak av i tidsrommet fra kl. 06.00 til kl. 13.00. Det er en forutsetning for dette at lokale gudstjenester ikke forstyrres med unødig larm.


Les hele lov om helligdagsfred på lovdata.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: