NHO Reiseliv

Innhold

Personopplysningsloven

Lov om personopplysninger inneholder retningslinjer for hvordan man skal arkivere blant annet personalarkiv, fjernsynsovervåkning og internkontroll.

Lov om personopplysninger trådte i kraft 1. juli 2001 og inneholder bestemmelser om blant annet:

  • Personalarkiv
  • Fjernsynsovervåking.
  • Internkontroll

Personalarkiv

Elektronisk behandling av personopplysninger er meldepliktig (orientere Datatilsynet). Det er kke meldeplikt for manuelle arkiv med mindre disse inneholder sensitive opplysninger.

Konsesjonsplikt (Tillatelse fra Datatilsynet):
  • Hvis den elektroniske behandlingen også omfatter sensitive opplysninger oppstår konsesjonsplikt.
  • Unntak hvis den ansatte har samtykket i behandlingen, opplysningene kun er knyttet til arbeidsforholdet eller opplysningene benyttes kun som ledd i personaladministrasjon.
  • Unntak fra meldeplikten vil gjelde der de sensitive opplysningene er begrenset til å omfatte opplysninger om medlemskap i fagforeninger, nødvendige fraværsopplysninger eller opplysninger som er nødvendige for å tilrettelegge arbeidsforholdet ut i fra helseforhold.
  • Samtykke fra den enkelte ansatte vil kunne medføre unntak også fra meldeplikten selv om de sensitive opplysninger går lenger enn ovenfor.
  • Navn, antall fravær, pårørende, avtalemessige forhold med mer er personalopplys­ninger som kan behandles uten samtykke.

Fjernsynsovervåking

  • Krever meldeplikt til Datatilsynet.
  • Krever et saklig behov; f.eks. sikkerheten for de ansatte.

Internkontroll

Loven fordrer at den enkelte bedrift etablerer et IK-system som dokumenterer at man følger reglene. Loven fordrer at den enkelte bedrift etablerer et IK-system som dokumenterer at man følger reglene.

Les personopplysningsloven på lovdata.no

Les personopplysningsforskriften på lovdata.no

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: