Brønnøysundregistrene

Her finner du en oversikt over de mest sentrale registrene i Brønnøysund og litt om hvilke opplysninger disse inneholder.

Sjekk Brønnøysundsregistrene

Brønnøysundregistrene består av flere ulike dataregistre. Som bedriftsleder er det mye nyttig informasjon å hente her, samtidig som man gjennom registrering får sikret og vernet egne rettigheter overfor andre.

Opplysningene i de forskjellige registrene er til sammen en viktig opplysningskilde når du trenger sikker informasjon om andre foretak, potensielle nye kunder, samarbeidspartnere eller konkurrenter.

Her nevnes de registrene som er mest praktiske for en som driver næringsvirksomhet:

Løsøreregisteret

Registeret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysning medfører at rettigheten, eller pantet blir registrert som heftelse på den person eller foretak som kravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditor.

Det kan tinglyses pant i ulike løsøregjenstander; motorvogner, anleggsmaskiner, varelagre, redskaper etc.

Tinglysinger er offentlige. Enhver kan få opplysninger om de heftelser og rettigheter som er registrert i Løsøreregisteret.

Foretaksregisteret

Ved registrering i foretaksregisteret oppnår man blant annet:

  • Firmavern, det vil si at foretakets navn er rettsbeskyttet mot at andre firma med samme formål og virksomhet kan ta det samme navnet.
  • Firmaattest, som tjener som legitimasjon for foretaket overfor f.eks. långivere og offentlige myndigheter.
  • Organisasjonsnummer, som identifikasjon overfor myndigheter og andre.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret samordner opplysninger fra ulike offentlige registre. Enkelt kan man si at Enhetsregisteret sørger for at de opplysninger som er gjengangere på offentlige spørreskjema samles på ett sted. Så kan de andre hente data der i stedet for å sende hvert sitt skjema til bedriften. Private har bare adgang til en del av innholdet.

Regnskapsregisteret

Alle aksjeselskaper plikter å sende inn sine årsoppgjør med revisjonsberetning. Plikten påhviler også selskap som er registrert, men som ikke er i drift. Regnskapsregisteret kan nå ilegge styreformennene forsinkelsesgebyr hvis dokumentene kommer inn for sent.

Brønnøysundregistrene – adresser og telefonnumre

Telefontjenesten
  • Gir opplysninger om alle registrene 75007500
  • Spesielt for løsøreregisteret
  • Selvbetjent opplysning for motorvognheftelser 75007502
  • Telefaks 75007505
Web

 www.brreg.no

Postadresser

Brønnøysundregistrene Postboks1000

Løsøreregisteret Postboks1100

Regnskapsregisteret Postboks1200

Foretaksregisteret Postboks1400

Enhetsregisteret Postboks1500
8910 BRØNNØYSUND

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: