Ny bedriftsintern aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Fra 1. juli er lavest tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Illustrasjonsfoto.

Ny grense på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), er det anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016.

Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år.

Hvis bedriften ønsker å gå over til 70-årsgrense nå i sommer, er det viktig å huske at denne må innføres. Det er blant annet krav om at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte.

Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: