Nye regler for kassasystemer

Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige.

Alle nye kassasystemer som blir kjøpt etter 1. januar 2017, må oppfylle nye krav.

Rett før jul i 2015 kom reglene om hvordan kassasystemer skal være utformet i fremtiden. Reglene gjelder for både leverandører og brukere av kassasystemer.

Som bruker bør man merke seg to frister:

Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som selges i Norge, være forskriftsmessige. Skal du kjøpe eller leie kassasystem før den tid, bør du sørge for at leverandøren garanterer for at systemet både er forskriftsmessig og at det kan oppgraderes hvis det kommer endringer senere.

Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige. Antagelig er det få, om noen, av dagens systemer som er tilpasset reglene. Det vil si at omtrent alle må skaffe nye systemer, eller oppgradere gamle, de tre kommende årene. Det gjelder unntak ved omsetning lavere enn 50.000 kroner per år.

Kravene

Blant kravene til kassasystemene er at det skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel, det skal ha klokke (som skal justeres for sommertid) og det skal ha klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

Det vil være forbudt å ha programvare som kan kobles med annen programvare som kan endre elektronisk journal eller å ha funksjoner som gjør det mulig å ta bort opplysninger som er registrert. Også «treningsfunksjon» på kassasystemer vil være forbudt.

Les forskriften om krav til kassasystem her.

Savner rett til å velge bort kontanter

NHO Reiseliv ønsker at bedriftene skal ha rett til å velge bort kontanter.

– Vi er for tiltak mot svart økonomi, og er positiv til at Finansdepartementet anerkjenner dette ved å innføre nytt regelverk for kassaapparater.  Samtidig mener vi et viktig skritt mot bekjempelsen av svart økonomi, som Finansdepartementet så langt har avvist, er at loven må åpne opp for at bedrifter kan velge bort kontanter, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: