900 000 papirskjemaer blir digitale

Publisert

kontormilljø

Illustrasjonsbilde. (Foto: Andrew Neel on Unsplash).

Arbeidsgiveres meldinger til NAV ved sykepenger, foreldrepenger eller andre ytelser blir digitale fra nyttår.

Arbeidsgivere sender hvert år 900 000 papirskjemaer når ansatte skal ha sykepenger, foreldrepenger eller andre ytelser. Grunnen er at NAV skal beregne og utbetale ytelsene til de ansatte.

Nå blir innsendingen digital: Fra nyttår må opplysninger sendes digitalt til NAV – det blir slutt på papirskjemaer. Starter foreldrepermisjon i 2019, må du sende inn digitalt, og det kan du gjøre tidligst 4. desember 2018.

Opplysningene kan du sende fra ditt lønns- og personalsystem eller gjennom Altinn, som åpner for innsending i oktober.

Ytelsene det er snakk om, er sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Bakgrunnen for omleggingen er de nye beregningsreglene som kommer 1. januar 2019 og moderniseringen av NAV.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: