Kassasystemer: Gjennomslag for NHO Reiseliv sikrer fortsatt forenkling

Publisert

#005

NHO Reiselivs gjennomslag sikrer at bedrifter fra 1. januar 2019 ikke trenger å registrere kontantsalg i godkjent kassasystem, hvis man utsteder kontantfaktura etter reglene om bokføring.

I høst ble NHO Reiseliv klar over et forslag som ville gitt norsk hotellnæring en mer komplisert hverdag. Denne uken ble det klart at NHO Reiselivs innsigelser er lyttet til.

Forslaget gikk i praksis ut på at alle bedrifter ville måttet oppgradere fakturasystemene sine i henhold til regler som trer i kraft 1. januar 2019. Dette ville gjelde også for de bedriftene som hovedsakelig driver med kredittsalg og som dermed allerede har god oversikt over hvilke kunder de selger til.

Frem til i høst inneholdt den nye ordningen med kassasystemer, som gjelder fra nyttår, et unntak. Virksomhetene skal registrere kontantsalg i godkjent kassasystem, men unntak fra denne registreringsplikten ble gitt hvis det ble utstedt salgsdokument/kontantfaktura som inneholdt blant annet kundens navn. Begrunnelsen for dette unntaket er at en del virksomheter har systemer som er jevngode med godkjente kassasystemer. Men i høst ble det foreslått å fjerne unntaket. Etter press fra NHO Reiseliv velger nå Finansdepartementet å snu, som betyr at unntaket blir beholdt.

– Det er nå klart at Finansdepartementet heldigvis lar være å følge opp et forslag som ville bli tungvint for mange bedrifter. Jeg ønsker å berømme dem for å ha lyttet til oss og våre medlemsbedrifter. For flere av våre medlemmer ville dette medført en betydelig komplisering og økte utgifter, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Regelen fra 1. januar 2019 blir dermed at man ikke trenger å registrere kontantsalg i godkjent kassasystem, hvis man utsteder kontantfaktura etter reglene om bokføring. Er du i tvil om dine systemer håndterer dette på riktig måte, anbefaler NHO Reiseliv at du kontakter regnskapsfører eller leverandøren av fakturasystemet.

Finansdepartementet varsler at de vil se nærmere på ordningen etter at den har virket en stund. NHO Reiseliv vil følge opp saken overfor departementet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: