NHO Reiseliv og Arbeidstilsynet advarer mot fakturaer fra Internkontroll Norge

Publisert

Advarer mot faktura

NHO Reiseliv og Arbeidstilsynet advarer mot fakturaer fra Internkontroll Norge.

Flere restaurant- og renholdsbedrifter har mottatt det som ser ut til å være fakturaer fra Internkontroll Norge på 7500 kroner.

Fakturaene gir inntrykk av å være fakturaer som bedriftene må betale for å oppfylle lovkrav knyttet til HMS og internrevisjon, skriver Trygghandel.no. NHO Reiseliv mener det er snakk om villedende markedsføring, og advarer bedrifter mot å betale.  

Arbeidstilsynet har mottatt flere henvendelser fra renholdsfirmaer som har mottatt lignende fakturaer. Avsenderen er ikke kjent for Arbeidstilsynet, som mener fakturaene er svært misvisende.

– Arbeidstilsynet presiserer at denne fakturaen ikke skyldes krav fra Arbeidstilsynet, godkjenningsordningen for renhold eller krav i regelverket om internkontroll, sier kommunikasjonsdirektør Trygve Bragstad i Arbeidstilsynet.

Etaten ber selskaper som mottar fakturaen, om å sjekke om de faktisk har bestilt tjenesten de faktureres for.

Arbeidstilsynet setter pris på om personer som har mottatt en faktura de tror kan være falsk, sender en kopi til post@arbeidstilsynet.no.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: