Arbeidstakere vant frem i lagmannsretten om retten til å beholde tips uten reduksjon

Publisert

Illustrasjonsbilde: Unsplash.

Hotellansatte har vunnet frem i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde all tips uten at arbeidsgiver skal kunne redusere tipsen med omkostninger til pålagte arbeidsgiveravgift og administrasjon.

I 2020 ble to av NHO Reiselivs medlemsbedrifter saksøkt av flere arbeidstakere ved hjelp av deres organisasjoner, LO og Parat. Spørsmålet i saken var om arbeidsgiver hadde rett til å redusere innkommet tips, for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. Våre medlemsbedrifter vant frem i Oslo tingrett i juni i fjor, og ble der gitt full medhold: arbeidsgiver har anledning til å foreta slik reduksjon med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett. Les mer her. 

 

Arbeidstakerne anket saken, og nå har arbeidstakerne vunnet frem i Borgarting lagmannsrett.  Lagmannsretten konkluderer med at arbeidsgiverne ikke hadde rettslig adgang til å redusere tipsen for påførte omkostninger til arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.

 

Vi er skuffet, og mener at resultatet er feil. Nå skal vi først diskutere dette med våre involverte medlemsbedrifter. Det er nærliggende å tro at saken vil bli anket til høyesterett, sier advokat i NHO Reiseliv Kjell Ola Berg, som har prosedert saken på vegne av NHO Reiselivs medlemmer.  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: