Seier til NHO Reiseliv i tipssaken

Publisert

To av NHO Reiselivs medlemsbedrifter ble i fjor saksøkt av flere arbeidstakere ved hjelp av deres organisasjoner, LO og Parat. Nå har Oslo tingrett avsagt dom i saken, og gitt fullt medhold til våre medlemsbedrifter.

– NHO Reiseliv prosederte saken med våre egne advokater, og jeg vil gi ros til mine dyktige kolleger Kjell Ola Berg og Helen Remman som har vunnet saken på vegne av våre medlemmer, sier Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Spørsmålet i saken var om arbeidsgiver hadde rett til å trekke i innkommet tips, for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon av tipsutbetaling. Oslo tingrett har nå avsagt dom, hvor det legges til grunn at arbeidsgiver har anledning til å foreta slikt trekk med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett.

– Helt siden arbeidsgivere ble pålagt å innrapportere tips har NHO Reiseliv stått fast ved at arbeidsgiver har rett til å trekke i innkommet tips, for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift, administrasjon av tipsutbetaling, feriepenger og pensjon. Nå er denne problemstillingen prøvd for retten, og Oslo tingrett har gitt oss medhold i saken. NHO Reiseliv prosederte saken med våre egne advokater, og jeg vil gi ros til mine dyktige kolleger Kjell Ola Berg og Helen Remman som har vunnet saken på vegne av våre medlemmer, sier Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Pålagt til å innrapportere tips

Temaet ble aktualisert etter at arbeidsgivere ble pålagt plikt til å innrapportere all tips som mottas av ansatte, slik at dette ble skattlagt på riktig måte. I forbindelse med at plikten ble innført med virkning fra 01.01.2019, utarbeidet NHO Reiseliv en veileder til arbeidsgiverne, hvor vi blant annet la til grunn at bedriften har anledning til å foreta trekk i tips for arbeidsgivers kostnader, herunder arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Oslo tingrett har nå bekreftet at vår juridiske vurdering var riktig.

For mer informasjon om arbeidsgivers håndtering av tips, se her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/tips-i-serveringsbransjen/

Les hele dommen fra Oslo Tingrett her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: