Nye krav til innkvartering av arbeidstakere fra 1. juni

Publisert

Rom hos 29|2 Aurland

Utgangspunktet i forskriften er at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet til ansatte, skal skje på enkeltrom. Illustrasjonsbilde. Foto: 2|92 Aurland

Arbeidstilsynet har nylig vedtatt ny forskrift med detaljerte krav til innkvartering av arbeidstakere. Forskriften trer i kraft 1. juni.

Utgangspunktet i den nye forskriften om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler er at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for ansatte, skal skje på enkeltrom.

Enkeltrom, men visse unntak

Regelen om enkeltrom gjelder likevel ikke ved sesongarbeid i inntil 12 uker i løpet av kalenderåret. Det kan videre gjøres unntak for kortvarig arbeid utenfor normalarbeidsstedet. Maksimalt fire arbeidstakere kan dele soverom dersom vilkårene for unntak er til stede.

Forskriften åpner dessuten for at det kan gjøres unntak i landsomfattende tariffavtaler inngått mellom parter av en viss størrelse, slik at to personer kan dele soverom. Riksavtalen som gjelder overnatting-, servering- og cateringvirksomhet, har en bestemmelse som åpner for å kunne innkvartere på dobbeltrom, jf. Riksavtalen § 6.1.

Les mer om innkvartering ifølge riksavtalen på lovdata.no

Oppholdsrom, stoler og bord

Forskriften krever videre at det skal være tilgjengelig et oppholdsrom i umiddelbar nærhet til soverommet. Oppholdsrommet skal være utstyrt med tilstrekkelig antall bord og stoler med rygg tilpasset det maksimale antallet arbeidstakere som normalt vil oppholde seg i rommet samtidig. Soverommet kan anses som oppholdsrom, dersom det er av en slik størrelse at bord og stoler som nevnt, er tilgjengelig.

Forskriften regulerer også øvrige krav til innkvarteringen, blant annet tilknyttet luftkvalitet, mulighet for oppbevaring og tilberedning av mat, oppbevaring og vask og tørk av klær, samt brann- og elsikkerhet, herunder rømningsveier. Det skal også være tilgang til dusj og toalett i umiddelbar nærhet.

Arbeidstilsynet sendte utkast til forskrift på høring i november 2023. Det ble lagt til grunn at forskriftsforslaget hovedsakelig innebar en forskriftsfesting og tydeliggjøring  av kravene som har blitt stilt i henhold til langvarig forvaltningspraksis.

Les også: 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Medlem med juridisk spørsmål?

Medlem med juridisk spørsmål?

Våre advokater har ofte stor pågang. Send gjerne en e-post, så blir du kontaktet av en av våre advokater så snart som mulig. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: