A-melding erstatter fem skjema i januar 2015

Publisert

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen vil erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2015, men du bør forberede deg allerede nå, oppfordrer de tre etatene.

A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

Gå gjennom interne rutiner og forsystemer allerede nå for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned.

A-meldingen kan leveres gjennom et lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn. Arbeidsgivere som leverer på papir i dag, må levere elektronisk fra 2015.

Arbeidsforhold og lønn utbetalt i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. Fra 2015 skal permisjoner over 14 dager rapporteres.

Les mer om a-ordningen og a-meldingen på www.altinn.no/a-ordningen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: