Straffbart å handle fra renholdsbedrift som ikke er godkjent

Publisert

Fra 1. desember 2012 er det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

– Godkjenningsordningen for renholdsbransjen, som trådte i kraft 1. september i høst, et ett av flere tiltak myndighetene har iverksatt de siste årene for å øke seriøsiteten i en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Fra 1. desember 2012 innebærer ordningen også at alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester må sjekke om firmaet som vasker hos dem er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det, driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling ved å kjøpe tjenester av dem, skriver regelhjelp.no.

Sjekk renholdsregisteret på abeidstilsynet.no 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: