Strengere regler for konkurranseklausuler

Publisert

Fra nyttår innføres nye og strengere regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet.

Den nye reguleringen av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler ble sanksjonert 18. desember og trer i kraft 1. januar 2016. For avtaler inngått før 1. januar 2016 får loven virkning fra 1. januar 2017.

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Denne type avtaler kan etter de nye reglene kun gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Arbeidsgiveren må kunne redegjøre for at et slikt særlig behov foreligger. Avtalene må inngås skriftlig og kan kun gjøres gjeldende for ett år fra opphør av arbeidsforholdet

Les mer om reglene på nho.no.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: