Lokal ekspertise

NHO Reiseliv har et eget lokalapparat med faglig kompetanse og lokalkunnskap som gir råd og hjelper deg i ditt nærområde.

Geografisk er lokalapparatet inndelt i syv regioner:

  • Nord-Norge
  • Midt-Norge
  • Vest-Norge
  • Sør-Norge
  • Øst-Norge
  • Oslo og Akershus
  • Innlandet

Se NHO Reiselivs regionansvarlige

Se alle regionstyrene


NHOs regionkontorer

NHO har 12 regionkontorer med faglig kompetanse og lokal kunnskap og som hjelper deg i ditt nærområde. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egne regionforeninger.

Regionforeningen er NHO-bedriftens lokale servicekontor. Hovedoppgaven til regionforeningen er å formidle NHOs nasjonale utspill, drive lokalt opinionskapende arbeid og påvirke lokale og regionale myndigheter. På møter og seminarer treffes medlemsbedrifter fra hele regionen og utveksler erfaringer og ideer. Les mer på nho.no


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: