Ekstremværet: info til gjester og bedrifter

Publisert

Et kart som viser et rødt område i deler av Sør-Norge

Rødt flom- og jordskredvarsel for deler av Sør-Norge 7 august 2023. Foto: Leaflet | Powered by Esri | Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS, © NVE

Det er sendt ut farevarsel for store deler av Sør-Norge. Her finner du informasjon til gjester og regler for avbestilling og kansellering

Vi er av myndighetene bedt om å oppfordre alle hoteller og andre overnattingssteder om å gi informasjon særlig til sine utenlandske gjester om ekstremværet med oppfordring om at de tilpasser seg forholdene.

NVE råder folk til å unngå reiser som ikke er nødvendig. Selv reiser på hovedveiene kan bli problematisk i de mest utsatte områdene. 

Det er viktig at alle gjester, spesielt utenlandske, får beskjed om å tilpasse seg forholdene. Oppfordre de utenlandske gjestene deres til å holde seg oppdatert på situasjonen På varsom.no finner du oppdatert informasjon på engelsk

Avbestilling og kansellering

NHO Reiseliv får mange spørsmål om hvilke rettigheter gjestene har ved kansellering, eller ved avbestilling på grunn av værforholdene i de utsatte regionene.

Vilkår: Hver bedrift må først se på hvilke vilkår som gjelder for bookingen, dvs både eventuelle standardvilkår og særskilt inngåtte avtaler ol. Dersom avbestilling og kansellering er regulert, så gjelder i utgangspunktet disse vilkårene fullt ut. Dersom det ikke finnes avbestillingsvilkår, eller fristen for avbestilling er ute, så er utgangspunktet at avtalen gjelder fullt ut.

Kansellering som følge av risikovurdering/pålegg: Dersom reiselivsbedriften selv må kansellere bookinger, bedriften kan altså ikke lenger levere i henhold til avtalen, som følge av egne risikovurderinger eller etter direkte råd eller pålegg fra offentlige myndigheter, så vil normalt dette medføre at gjesten fritas for sin del av avtalen – betalingsplikten. Men også dette tilfellet kan være regulert i avtalen.

Force Majeure: I enkelte områder som er utsatt for flom og ras er situasjonen så ekstrem at det foreligger en force majeure situasjon. Dette kan innebære at gjesten fritas fra betalingsplikt selv om bedriften i prinsippet kan levere sin del av avtalen, men det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med en av advokatene ved behov for å diskutere tilfellene.

Medlem med spørsmål tilknyttet ekstremværet?

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: