Rullestol er ingen hinder på Finnmarksvidda

Publisert

Naturbilde med en som sitter i rullestor på toppen av et fjell, med en hånd i været

Foto: Sunnaasstiftelsen

Denne uken har 20 rullestolbrukere inntatt Finnmarksvidda på snøscooter. Ofte er det lite som skal til for at personer med nedsatt funksjonsevne blir inkludert og får en god opplevelse.

Mange med nedsatt funksjonsevne opplever at reiselivet i Nord-Norge er lite tilpasset og lite tilgjengelig. De forteller at reising, overnatting, tilgang til spisesteder og aktivitetstilbud er vanskelig eller helt umulig. Derfor har Sunnaasstiftelsen igangsatt et nettverk; «Adapt2Explore», som skal arbeide for å gjøre Nord-Norge mer tilgjengelig for kundesegmentet; personer med nedsatt funksjonsevne. 

Norge er ikke blant de fremste når det gjelder å tilrettelegge reise- og opplevelsestilbudene for personer med nedsatt funksjonsevne. Her har vi mye å lære av USA, og i Europa er Barcelona i front. Vi ønsker å vise hva som kan gjøres, og ofte er det lite som skal til for at våre brukere skal bli inkludert. Det har vi sett i Lofoten, og det har vi nå opplevet i Kautokeino og i Alta. Vi ønsker et Nord-Norge for alle, sier Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen.  

Mye kan gjøres med enkle tiltak som ikke koster al verden. Her er det snakk om en vinn-vinn-satsing. For det første å åpne tilbudene for personer som i dag er ekskludert, og for det andre å øke inntjeningen for reise- og opplevelsesnæringen ved å utvide markedspotensialet med en gruppe som det ikke har vært tilstrekkelig bevissthet og oppmerksomhet om, fortsetter Holth Dybwad.  

Tatt imot på en betryggende måte  

Denne uken møttes nettverket i Alta der de besøkte blant annet Sokki Adventure i Kautokeino og Sorrisniva Artic Wildernes Lodge i Alta. Henrik Røen fra Samnanger, en av deltakerne i nettverket, skryter av vertskapet på Sokki Adventure og Sorrisniva:  

Dette har vært en magisk opplevelse. Helt fantastisk hvordan vil ble tatt imot på en betryggende måte med klare og tydelige instrukser. Viktigste krav til bedriftene er at de ved første kontakt er imøtekommende, legger opp til god dialog og har fokus på å løse utfordringer, sier Henrik Røen.

Deltakerne fikk hilse på reinsdyr i Kautokeino og fikk en uforglemmelig snøscooteropplevelse i regi av Sorrisniva Artic Wildernes Lodge. Foto: Sunnaasstiftelsen

NHO Reiseliv en viktig døråpner  

NHO Reiseliv har engasjert seg i prosjektet og er en viktig døråpner ved å bidra til at “Adapt to Explore” blir representert på reiselivsnæringens ulike møteplasser. Seniorrådgiver i NHO Reiseliv Gunnar Nilssen holdt et innlegg for deltakerne der han oppfordret reiselivet i Nord til å tilrettelegge for at enda flere med nedsatt funksjonsevne kan besøke og oppleve Nord-Norge:  

– Selv om det er økende etterspørsel etter å oppleve Nord-Norge er det fortsatt mye ledig kapasitet gjennom året i de ulike reiselivsregionene i Nord. Gjennom å få reiselivsnæringen motivert for å gjøre tilpasninger til de behovene som Adapt to Explore synliggjør, ligger det stort potensial til å fylle ut ledig kapasitet, sier Nilssen.  

NHO Reiseliv vil så langt vi har mulighet bidra til at våre medlemmer tilrettelegger for å oppfylle disse behovene. Det gjelder å se mulighetene som åpner seg ved en å ta en posisjon som inkluderer bredt. Vi vil gjerne jobbe sammen med dere for å skape forståelse for at det med enkle midler og lavterskel tilrettelegging av aktiviteter kan åpnes opp for et stort og viktig marked, fortsetter Nilssen.

Denne uken har 20 rullestolbrukere inntatt Finnmarksvidda på snøscooter. Foto: Sunnaasstiftelsen

«Adapt 2 Explore»

Prosjektet skal gå over tre år, og er delfinansiert over regjeringens tilskuddsordning «Arktis 2030». Nettverket består av representanter for landsdelens reise- og næringsliv sammen med representanter for det offentlige, helsesektoren og brukerne. Nettverket skal arbeide sammen for å vurdere hvordan man kan øke verdiskapingen i reiselivsnæringen ved å gjøre Nord-Norge mer tilgjengelig for kundesegmentet personer med nedsatt funksjonsevne. Perspektivet er globalt – på sikt skal det unike reiselivstilbudet i vår nordligste landsdel settes på verdenskartet – også for de som trenger noe tilrettelegging. 

Går glipp av millioninntekter  

Forskere har tatt til orde for at manglende eller dårlig tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser gjør at norsk reiselivsnæring går glipp av millioninntekter. I den forbindelse er det blitt vist til at det i EU i dag er 140 millioner mennesker med ekstra behov som innebærer krav til tilgjengelighet og tilrettelegging. Forskere fra Universitetet i Surrey viste i 2014 at europeiske reisemål tapte € 142 milliarder på grunn av manglende tilrettelegging. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en smilende mann med dressjakke og briller. Foto.
  • Gunnar Nilssen
  • Seniorrådgiver

Siste nytt

  1. Bodø på hotelltoppen i juni

    Bodø topper hotellstatistikken blant de norske storbyene i juni. Nå bør det jobbes strategisk for å sikre at dette gir en varig utvikling og at Bodø styrkes som en reiselivsdestinasjon, sier Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

  2. Lanserer campingvettregler

    Campingsesongen er godt i gang. Å følge campingvettreglene gir en tryggere og hyggeligere campingferie.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: