Lang søknadsbehandling hos UDI

Publisert

En rekke av våre medlemsbedrifter opplever ekstremt lang ventetid for å få behandlet søknad om arbeidstillatelse til ansatte fra land utenfor EØS.  NHO Reiseliv har kontaktet myndighetene og har fått noen forklaringer og noen tips.

Det har som kjent vært vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft i Norge og i Europa våren 2022,  en rekke NHO Reiseliv-medlemmer er derfor avhengige av arbeidskraft fra tredjeland utenfor EØS.  UDI melder på sine nettsider at de  (frem til august) oppererer  med 4 måneders behandlingstid av søknader.  Dersom søknaden er sendt inn før 1.1.22 kan det ta hele 7 måneder. Medlemmer som har sendt inn søknaden tidlig, i håp om å få søknadene behandlet før sesong, møter derfor på ekstra store utfordringer. 

Tilbakemeldingene er allikevel delt. Noen opplever at deres søknad har blitt raskt behandlet når de først har sett på den.  

De som har ringt UDIs arbeidsgivertelefon (se info. i egen boks)- eller saksbehandler til de som har fått dette oppgitt, opplever at ved uproblematiske søknader, kan man få raskere behandling.   Vi oppfordrer derfor våre medlemmer å gjøre dette. Skulle du ikke komme frem, ta gjerne kontakt med NHO Reiseliv

UDI opplyser også ved henvendelse fra oss at de vil prioritere søknader som gjelder sesongarbeidere, slik at de skal rekke sesongen. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de er klar over den utfordrende situasjonen og holder øye med den. 

Arbeidsgiverservice i UDI

Telefon 23 35 16 00

(Åpningstid 10:00 – 14:30  - mandag til fredag)

  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: