Spørsmål knyttet til krisen i Ukraina, sanksjoner og besøkende til Norge

Publisert

Bilde fra en hotellbar tatt med lang utløsertid, slik at menneskene fremstår uklare. Foto.

Har din bedrift spørsmål som følge av den russiske invasjonen i Ukraina? Her redegjør NHO Reiseliv for hvilke lover og regler som gjelder. Foto: Pixabay

Flere av våre medlemmer har spørsmål knyttet til problemstillinger som har oppstått som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Her redegjør vi for hvilke lover og regler som gjelder.

1. Har jeg lov til å ta imot russiske gjester?

Ja. Vi vil minne om at det er norske myndigheter som tar hånd om sanksjonspolitikken. NHO Reiseliv og NHO vil sørge for at medlemmene våre er løpende oppdatert på hva som gjelder og hvilke konsekvenser dette eventuelt har for bedriftene. Her kan du lese mer om sanksjoner og få oversikt over kontaktpunkter for bedrifter.

2. Kan jeg nekte russere å besøke min bedrift?

Det er etter diskrimineringsloven i utgangspunktet forbudt å diskriminere på bakgrunn av nasjonal opprinnelse. Utestengelse av gjester på bakgrunn av deres nasjonale opprinnelse er derfor forbudt. Det finnes unntak, men disse er neppe anvendbare når det gjelder russiske gjester i dagens situasjon. Bedriftene er forpliktet til å forholde seg til allerede inngåtte avtaler med sine gjester, og har i utgangspunktet heller ikke anledning til å nekte å inngå nye avtaler med russiske gjester om det skulle være aktuelt. Et eksempel på en saklig forskjellsbehandling som antakelig vil være lovlig, er krav om forhåndsbetaling fra gjester som kommer fra områder hvor det kan oppstå problemer med betalingsmidler eller lignende.

3. Hvilke regler gjelder ved avbestilling?

Utgangspunktet er at inngåtte avtaler er bindende på vanlig måte. Dette gjelder både for bedriften og for gjestene. Dersom avtalevilkårene inneholder avbestillingsregler, så er det disse som gjelder.  Ta kontakt med en av NHO Reiselivs advokater hvis du lurer på noe.

4. Hvem bestemmer hvilke regler som gjelder i Norge og i norsk farvann?

Det er norske myndigheter ved Regjeringen som til enhver tid bestemmer disse reglene. Du finner oppdatert informasjon om situasjonen og regjeringens håndtering av dette på denne siden. NHO er også i kontinuerlig dialog med regjeringen og de relevante departementer for å holde oversikt over hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder og også hvilke konsekvenser våre medlemmer melder tilbake om.

5. Hvor finner jeg oppdatert informasjon om sanksjoner?

Regjeringen har laget en egen side med spørsmål og svar knyttet til ulike samfunnsområder, som for eksempel samferdsel og restriksjoner på flyruter, visumregler eller informasjon til russiske og ukrainske borgere i Norge. Der finner du også en egen faktaboks om næringsliv og sanksjoner.

Dersom du har ytterligere spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med NHO Reiselivs juridiske avdeling.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende mann i grå dressjakke. Portrettfoto.
  • Magne Kristensen
  • Direktør arbeidslivspolitikk
  • Pressebilder
  • Heike Kristine Bentsen
  • Advokat

Angrepet på Ukraina

Informasjon for bedrifter om sikkerhet, oppfølging av ansatte, sanksjoner mot Russland, kontrakter, kontaktpunkter for næringslivet m.m.

NHO følger situasjonen og vestlige sanksjoner mot Russland. Mange medlemsbedrifter er berørt. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: