NHO Reiseliv: Strategi «2x30» for perioden 2019–2022

I løpet av de neste fire årene skal NHO Reiseliv og våre medlemmer jobbe for at reiselivsnæringen kan bli dobbelt så stor i 2030 som den er i dag. Derfor har vi kalt NHO Reiselivs strategi forperioden 2019 – 2022 for «2x30».

Det skjer for tiden mye spennende i norsk reiseliv. Opplevelsesbasert turisme øker globalt. Derfor er interessen for norske reiselivsprodukter fra utenlandske markeder økende. Samtidig bruker vi nordmenn lokale tilbud og nabolagsrestauranter som aldri før.

NHO Reiseliv vil utnytte dette positive bakteppet til en offensiv satsing i kommende strategiperiode. Det er fortsatt mye som må gjøres før reiselivsnæringen har tatt ut sitt fulle potensial. Det er uløste oppgaver knyttet til lønnsomhetsutvikling, økonomiske rammebetingelser, fleksibilitet, digitalisering, kompetanse og organisering.

NHO Reiseliv skal i strategiperioden jobbe for høy positiv synlighet og at reiselivsnæringen får den oppmerksomheten, anerkjennelsen og de rammebetingelsene som næringens mange tusen bedrifter og godt over 100.000 ansatte fortjener (160 000 når transportsektor er inkludert).

Alle er enige om at reiseliv er en spennende bransje. Færre vet at vi er en av Norges største sysselsettere som leverer verdifulle arbeidsplasser og skatteinntekter til samtlige av landets kommuner. Selv om norsk reiseliv er fremst i Europa på digitalisering, er vi samtidig en arbeidsintensiv næring der personlig service er etterspurt og vanskelig kan erstattes av roboter. I løpet av de neste fire årene skal NHO Reiseliv og våre medlemmer jobbe for at reiselivsnæringen kan bli dobbelt så stor i 2030 som den er i dag. Derfor har vi kalt NHO Reiselivs strategi forperioden 2019 – 2022 for «2x30».

Ambisjonen om å doble næringen innen 2030 er djervt, men mulig.

Ambisjonen om en dobling på et drøyt tiår er ambisiøs, men ikke uten realisme. Norsk reiseliv har et unikt produkt – vakker og ren natur, spektakulære opplevelser, høy digitaliseringsgrad, solid kompetanse og fantastisk mat – alt lokalisert i et rolig og trygt hjørne av verden. Vårt mål er å øke lønnsomheten i næringen og hos medlemsbedriftene bl.a. ved å styrke produktet, høyne kompetansen, forbedre innkjøpsordningene, utnytte mulighetene fra digitalisering (inkludert i det offentlige), og bli flinkere til å utvikle et marked med gode priser i hele landet, hele året. En dobling av næringen er imidlertid umulig uten gode rammebetingelser og tilrettelegging fra myndighetenes side. Næringen må gis et forutsigbart og dempet skatte- og avgiftsnivå, effektive digitale tilsynsordninger, et godt utdanningstilbud og en målrettet næringspolitisk innsats. Myndighetene må satse offensivt på reiselivet. Norge må doble eksporten innen 2040 og skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 for å opprettholde dagens velferdssamfunn. Reiselivsnæringen er en av svært få næringer som kan bidra til dette, med arbeidsplasser og eksportinntekter fra utenlandske besøkende.

Last ned hele strategien her:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: