Produktivitet i norsk reiseliv

Rapporten «Produktivitet i norsk reiseliv», som Menon Business Economics laget i 2015, slår fast at norske overnattings- og serveringsbedrifter er blant Europas mest produktive.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: