Rapport: Norsk reiseliv før, under og etter pandemien

Rapporten "Norsk reiseliv før, under og etter pandemien" er utført av Menon Economics på oppdrag av NHO Reiseliv, og beskriver reiselivsbransjens situasjon og utsikter frem til 2030. Last ned rapporten her.

Rapporten "Norsk reiseliv før, under og etter pandemien" ble først publisert i november 2021, og tar for seg følgende temaer og kapitler:

 • Reiselivsnæringens utvikling de siste 10 årene før koronakrisen:
 • Hvor stod næringen før pandemien traff oss?
 • Utviking i tall (omsetningsvekst, produktivitetsvekst og lønnsomhet
 • Næringens utvikling under pandemien:
 • Permitteringer og nedtengninger i reiselivsnæringen
 • Første år med omsetningsfall i dette århundret
 • Utenlandsmarkedet forsvant
 • Økte sesongvariasjoner
 • Konsekvenser per region
 • Soliditeten i reiselivsnæringen
 • Veien ut av pandemien - og utvikling mot 2030
 • Markedsvurdering mot 2030
 • Norske konkurransefortrinn
 • Utfordringer og barrierer som må løses
 • Høy vekst mot 2025
 • Forbruksvekst
 • Omsetningsvekst
 • Sysselsetting i næringen
 • Eksportvekst 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: