Hotelloversikten 2022

Hotelloversikten for 2022 gir oversikt over hotellrompriser, hotellrombelegg, totalomsetning hotellformål, utenlandstrafikk og bookingoversikt. Rapporten er utarbeidet av Wiederstrøm Consulting i samarbeid med NHO Reiseliv.

2022 ble et godt år, men tøffere økonomiske tider bekymrer bransjen. Det viser Hotelloversikten for 2022, som kan lastes ned nedenfor.

Hotelloversikten  Årsrapport 2022 er basert på data fra Benchmarking Alliance og SSB, utvilket av Wiederstrøm Hotel Consulting og utarbeidet i samarbeid med NHO Reiseliv. 

Rapporten gir oversikt over hotellrompriser, rombelegg  og RevPar i Norge og  norske storbyer i 2022 sammenlignet med 2021, 2020 og 2019. Den gir også innsikt om fordeling på ferie, konferanse og yrke, samt fordeling på utenlandsk og norsk trafikk.  Du finner også tall for andre nordske markeder og nordiske og baltiske byer.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: