Prognoser for norsk reiseliv mot 2030

Hvordan vil norsk reiselivsnæring utvikle seg fremover? Last ned Menons prognoser for reiselivet mot 2030 her.

Denne rapporten er gjennomført av Menon Economics uten ekstern finansiering, og vurderer hvordan norsk reiselivsnæring til utvikle seg fremover.

Rapporten er skrevet høsten 2023 og tar for seg viktig temaer og prognoser for reiselivet: 

  • Bransjene i reiselivsnæringen
  • Reiselivsnæringens fire kundesegmenter
  • Norsk reiseliv før, under og etter pandemien
  • Markedsvurdering mot 2030 
  • Den norske reiselivsnæringens konkurranseforutsetninger
  • Prognoser for reiselivsnæringens utvikling mot 2030

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
En person som hopper på ski i solnedgangen på Skeikampen Resort. Foto. Foto: Olav Standal Tangen

Dyrtiden preger reiselivet, men julen ser lovende ut for mange

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse november 2023

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: