Prognoser for norsk reiseliv mot 2030

Hvordan vil norsk reiselivsnæring utvikle seg fremover? Last ned Menons prognoser for reiselivet mot 2030 her.

Denne rapporten er gjennomført av Menon Economics uten ekstern finansiering, og vurderer hvordan norsk reiselivsnæring til utvikle seg fremover.

Rapporten er skrevet høsten 2023 og tar for seg viktig temaer og prognoser for reiselivet: 

  • Bransjene i reiselivsnæringen
  • Reiselivsnæringens fire kundesegmenter
  • Norsk reiseliv før, under og etter pandemien
  • Markedsvurdering mot 2030 
  • Den norske reiselivsnæringens konkurranseforutsetninger
  • Prognoser for reiselivsnæringens utvikling mot 2030

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: