Sommergallup 2019

Undersøkelsen kartlegger nordmenns reiseplaner for sommerferien og kan lastes ned her.

Siste nytt

  1. Sommerferie er best på norsk

    6 av 10 nordmenn planlegger norgesferie i sommer. For første gang er det også flere som foretrekker Norge fremfor utlandet – hvis de kunne velge helt fritt.

Noen interessante funn fra sommerundersøkelsen: 

Vi har spurt nordmenn om hvor de ville dratt på sommerferie hvis de kunne valgt mellom Norge og utlandet? Nesten halvparten (45 %) sier at de ville valgt Norge fremfor utlandet:

 

For første gang siden 2016 ser vi et skifte fra et flertall som ønsker seg til utlandet, til et flertall som ønsker å feriere i Norge:

Om undersøkelsen

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året (påske, sommer, høst og jul/vinter) for å kartlegge nordmenns reiseplaner, samt trender og utviklingstrekk. Vi stiller de samme spørsmålene hvert år slik at vi kan sammenligne resultatene med fjoråret. Det gir oss også et bedre grunnlag for å peke på trender og utvikling. Det er Kantar TNS som gjennomfører undersøkelsene på vegne av NHO Reiseliv. Over 1000 nordmenn over 18 år deltar i undersøkelsene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: