Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse november 2023

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

En person som hopper på ski i solnedgangen på Skeikampen Resort. Foto.

Foto: Olav Standal Tangen

Dyrtiden preger reiselivet, men julen ser lovende ut for mange.

Reiselivsbedriftenes vurdering av markedssituasjonen er god med en stor overvekt av bedrifter som melder om god eller tilfredsstillende markedssituasjon. Samtidig ser vi en økende pessimisme i reiselivet etter sommeren med en stadig høyere andel bedrifter som er pessimistiske med tanke på fremtidsutsiktene. Det er en pessimistisk stemning i de fleste bransjer i NHO-fellesskapet, så reiseliv skiller seg ikke ut i så måte.  

Pessimismen i næringen har ikke vært så stor siden strømkrisen i fjor høst og vinter, da mange reiselivsbedrifter ble hardt rammet av skyhøye strømpriser.

Nå begynner bedriftene for alvor å merke at vi er inne i en dyrtid der folk flest har fått strammere økonomi. Det påvirker etterspørselen i reiselivet. Samtidig melder det store flertallet om like mange eller flere bookinger for juleferien sammenlignet med juleferien i fjor – det er svært positivt.

Det er imidlertid stort strekk i laget med noen regioner som Trøndelag, Rogaland, Innlandet og Viken som har en høyere andel bedrifter som melder om færre bookinger. På den andre enden av skalaen finner vi Agder, Nordland og Troms og Finnmark der mange forventer enda flere gjester denne julen.  

Innhold:

Oppdatert 10. november 2023

Markedssituasjon

Reiselivets vurdering av nåsituasjonen er marginalt svekket siden oktober da 8 av 10 bedrifter vurderte markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende, mens 2 av 10 vurderte den som dårlig. Nå er det 73 prosent som svarer god eller tilfredsstillende og 1 av 4 som svarer dårlig.  

Strekken i laget er fortsatt stor. I Møre og Romsdal (24 prosent), Vestland (25 prosent), Nordland (27 prosent), Rogaland (33 prosent) og Oslo (28 prosent) er det en høyere andel reiselivsbedrifter som anser nåsituasjonen som god. I andre enden av skalaen finner vi Innlandet (16 prosent) og Viken (14 prosent) med få bedrifter som vurderes situasjonen som god.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 10. november 2023

Markedsutsikter

Bedriftenes vurdering av markedsutsiktene har ikke endret seg nevneverdig siden oktober: det er fortsatt en overvekt av pessimister: 36 prosent venter en svakere markedssituasjon de neste seks månedene - en økning fra 28 prosent i september. 16 prosent venter en bedring, mens 45 prosent forventer en uendret markedssituasjon. Pessimismen er særlig stor i Trøndelag (61 prosent), Agder (46 prosent), Oslo (51 prosent) og Vestfold og Telemark (48 prosent).  

Det har ikke vært så stor pessimisme i reiselivet siden høsten og vinteren i fjor, da næringen ble rammet av skyhøye strømpriser. Denne høsten preges av økte renter, høye kostnader og strammere økonomi for folk flest som igjen påvirker reiselivet. Det er en overvekt av pessimismer i 13 av 15 bransjer i NHO-fellesskapet, så reiseliv skiller seg ikke ut i så måte.  

I Nord-Norge er det en overvekt av optimister med en høy andel som venter en bedring det neste halvåret: I Nordland tror 3 av 10 på en bedring, mens i Troms og Finnmark venter 1 av 3 en bedre markedssituasjon. Reiselivet i Nord går inn i den viktige nordlyssesongen, og melder om mange bookinger fra utenlandske gjester (se kapittel om bookinger), så det kan forklare hvorfor optimismen råder i denne regionen.  

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 10. november 2023

Bookingnivå

Bookinger for juleferien

Flertallet melder om like mange eller flere bookinger for juleferien sammenlignet med juleferien i fjor: 56 prosent.

Det er imidlertid en god andel som melder om et lavere bookingnivå for julen: 3 av 10. Også når det gjelder bookinger er strekken i laget stor.

I Agder (8 av 10), Nordland (74 prosent) og Troms og Finnmark (72 prosent. 1 av 3 melder om flere bookinger),  er det mange reiselivsbedrifter som kan se frem til mange gjester i julen.

På den andre enden av skalaen finner vi Trøndelag (34 prosent), Rogaland (44 prosent), Vestfold og Telemark (38 prosent), Innlandet (40 prosent) og Viken (39 prosent) med en høy andel som forventer færre gjester denne julen sammenlignet med i fjor.  

 

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger situasjonen til norske reiselivsbedrifter tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en kvinne. Foto.
Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: