Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juni 2024

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Tall og fakta

Ei jente med hjelm som klatrer i klatreparken. Foto.

Foto: Høyt og lavt

Det ligger an til gode sommermåneder for norsk reiseliv. NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juni viser at 7 av 10 bedrifter har like bra eller bedre bookingnivå som på samme tid i fjor.

Sommeren står for døren, og det ligger an til gode måneder for norsk reiseliv. I medlemsundersøkelsen for juni svarer 7 av 10 bedrifter at de har like bra eller bedre bookingnivå som på samme tid i fjor. Det meldes om spesielt bra bookingnivå fra utenlandske turister.

Samtidig sier 1 av 3 bedrifter at de mangler ansatte foran sommersesongen. Størst behov er det for kokker og servitører.

Det er 269 respondenter i medlemsundersøkelsen denne gangen. Det er et relativt lavt antall, og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Innhold:

Oppdatert 10. juni 2024

Markedssituasjon

Flere sier at markedssituasjonen er god

28 prosent av medlemsbedriftene anser markedssituasjonen som god i juni. Det er en liten oppgang fra tidligere i år, men en liten nedgang sammenlignet med juni i fjor, da 31 prosent svarte at markedssituasjonen var god. 16 prosent av medlemsbedriftene sier at markedssituasjonen er dårlig. Det er færre enn i juni i fjor, da 21 prosent opplevde situasjonen som dårlig.

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 10. juni 2024

Fremtidsutsikter

1 av 4 tror på bedre markedssituasjon

De fleste medlemsbedriftene (55 prosent) forventer at markedssituasjonen vil holde seg uendret de neste seks månedene. 24 prosent forventer bedring, mens 17 prosent forventer at situasjonen forverres det neste halvåret. I juni i fjor svarte 24 prosent at de forventet nedgang i markedssituasjonen.

 

Ta meg tilbake til toppen av siden

Oppdatert 10. juni 2024

Bookingnivå

7 av 10 har bedre eller like bra bookingnivå

51 prosent har samme bookingnivå som i fjor og 19 prosent har bedre. Det er altså 70 prosent har bedre eller uendret bookingnivå i år sammelignet med samme periode i fjor. 22 prosent melder om dårligere bookingnivå sammenlignet med fjoråret.

 

Bookingnivå fra utenlandske turister er litt bedre enn fra eget land. 72 prosent har bedre eller like bra bookingnivå fra utlandet. 63 prosent har bedre eller like bra bookingnivå fra nordmenn.

Forventer størst økning fra Nord-Europa

De utenlandske bookingene kommer hovedsakelig fra Nord-Europa, Norden og Europa for øvrig. På spørsmål om hvilket utenlandsmarked de forventer størst vekst fra de neste årene, svarer 27 prosent Nord-Europa, 20 prosent resten av Europa og 12 prosent Norden. 10 prosent av de spurte forventer at den største veksten kommer fra det asiatiske markedet.

 

Oppdatert 10. juni 2024

Behov for ansatte

1 av 3 bedrifter mangler ansatte foran sommersesongen

32 prosent av bedriftene i undersøkelsen mangler ansatte foran årets sommersesong. Det er spesielt innen bransjene hotell/overnatting og servering at det er mangel på folk. Her mangler 4 av 10 bedrifter ansatte foran sommersesongen. Det er størst mangel på ansatte i Agder (45 prosent av bedriftene mangler ansatte) og Møre og Romsdal (50 prosent).

 

De fleste bedriftene som mangler folk, har mellom én og fem ubesatte stillinger. De sliter spesielt med å få tak i kokker og servitører.

Den vanligste konsekvensen av at bedriftene mangler ansatte, er at eksisterende ansatte må jobbe mer. Noen bedrifter svarer også at konsekvensen vil bli kortere åpningstider eller at bedriften må holde stengt én eller flere dager.

 

Om situasjonsanalysen

NHO Reiseliv følger situasjonen til norske reiselivsbedrifter tett gjennom regelmessige medlemsundersøkelser og bransjemøter.

Denne situasjonsanalysen, i likhet med statistikken på NHO Reiselivs tall-og-fakta-sider,  oppdateres månedlig og gir oss viktig innsikt i vårt arbeid og hyppige møter med myndighetene.


Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
En smilende kvinne med briller. Foto

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: