NHO Reiseliv

Innhold

Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer gir innsikt i markedssituasjon, fremtidsutsikter og behovet for arbeidskraft i norsk næringsliv. Her presenterer vi tall for norsk reiseliv spesielt.

Siste nytt om økonomibarometeret:

  1. Nyhet, Politikk, Tall og fakta okonomibarometer, statsbudsjett, moms, formuesskatt, eiendomsskatt

    Optimismen svinner i reiselivet

    Optimismen i reiselivsnæringen er svunnet hen på få måneder. Små marginer og frykt for flere avgifter og økte utgifter er grunnen, mener NHO Reiseliv.

  2. Nyhet, Tall og fakta okonomibarometer

    Fallende optimisme i reiselivet

    NHOs økonomibarometer for andre kvartal viser en fallende optimisme i reiselivet. NHO Reiseliv-direktøren tror regjeringens somling med å innføre skattelette for norskeide hoteller påvirker bedriftenes fremtidsutsikter.

Kvartalsvise rapporter:

Om økonomibarometeret

Økonomibarometeret utarbeides av NHO. Hvert kvartal sendes de samme spørsmålene ut til NHOs medlemmer og på bakgrunn av svarene kan en si noe om hvordan det går i norsk næringsliv. Blant de spørsmålene som stilles er hvordan medlemmene opplever dagens markedssituasjon og hvordan de ser på fremtidsutsiktene det nærmest året, utviklingen i salgspriser, lønnsomhet og investeringsplaner, hvordan bedriften vurderer sine rammebetingelser, tilgang på kreditt, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ressurser til omstilling og bedriftens planer om nyansettelser den kommende tiden – eller dens planlagte oppsigelser og permitteringer hvis situasjonen tilsier slike tiltak.

Reiselivets fremtidsutsikter 

Hvert kvartal presenterer NHO Reiseliv en rapport om reiselivets fremtidsutsikter basert på resultatene fra NHOs kvartalsvise økonomibarometer. I tillegg til de standardisterte spørsmålene om bedriftens fremtidsutsikter og investeringsplaner, pleier vi også å stille noen ekstraspørsmål som er særlig relevante for reiselivet. 


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: