Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer gir innsikt i markedssituasjon, fremtidsutsikter og behovet for arbeidskraft i norsk næringsliv. Her presenterer vi tall for norsk reiseliv spesielt.

Om økonomibarometeret

Økonomibarometeret utarbeides av NHO. Hvert kvartal sendes de samme spørsmålene ut til NHOs medlemmer og på bakgrunn av svarene kan en si noe om hvordan det går i norsk næringsliv. Blant de spørsmålene som stilles er hvordan medlemmene opplever dagens markedssituasjon og hvordan de ser på fremtidsutsiktene det nærmest året, utviklingen i salgspriser, lønnsomhet og investeringsplaner, hvordan bedriften vurderer sine rammebetingelser, tilgang på kreditt, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ressurser til omstilling og bedriftens planer om nyansettelser den kommende tiden – eller dens planlagte oppsigelser og permitteringer hvis situasjonen tilsier slike tiltak.

Reiselivets fremtidsutsikter 

Hvert kvartal presenterer NHO Reiseliv en rapport om reiselivets fremtidsutsikter basert på resultatene fra NHOs kvartalsvise økonomibarometer. I tillegg til de standardisterte spørsmålene om bedriftens fremtidsutsikter og investeringsplaner, pleier vi også å stille noen ekstraspørsmål som er særlig relevante for reiselivet. 


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: