Gode bookingtall for sommeren

Publisert

Bergen har 177 prosent høyere bookingnivå enn samme tid i fjor. Foto: Joachim Kohler Bremen.

Ferske tall viser at vi går mot en svært god sommer for norsk reiseliv. Samtlige av de seks største hotellbyene i Norge, inkludert Gardermoen, har langt høyere bookingnivå foran årets sommer sammenlignet med i fjor.

Det viser data fra Benchmarking Alliance som er bearbeidet av Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv.

− Dette er svært lovende bookingtall for sommeren, og det unner jeg virkelig alle de reiselivsbedriftene som har hatt det utrolig tøft, og som har jobbet beinhardt for å reise seg igjen. Endelig går vi imot en normal sommersesong, og norsk reiseliv kan ta imot både norske og utenlandske gjester igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Mange hoteller hadde godt med besøk, særlig i juli i fjor, takket være ferierende nordmenn. Men flere storbyer hadde langt færre gjester enn normalt fordi de utenlandske turistene uteble.

− Det er særlig gledelig å se at både Oslo og Bergen har langt høyere bookingnivå i år, da halvparten av deres hotellrom sto tomme i fjor sommer, fortsetter Krohn Devold.

Sterk vekst i antall bookinger sammenlignet med i fjor

Dataene gir en oversikt over innbooking på hotell samlet for sommermånedene (juni, juli og august) per 6. mai i år kontra 6.mai i fjor:

  • Stavanger-regionen: 157 prosent høyere bookingnivå sammenlignet i fjor
  • Gardermoen: 372 prosent høyere
  • Oslo (med Fornebu): 266 prosent høyere
  • Bergen: 177 prosent høyere
  • Tromsø: 102 prosent høyere
  • Trondheim (med flyplass): 46 prosent høyere
  • Kristiansand: 45 prosent høyere

− Vi er spente på utviklingen i bookingsituasjonen for hotellene fremover. Det er fortsatt noen uker igjen til sesongen starter, så mye kan endre seg, men det ser i hvert fall svært lovende ut. Det er flere faktorer som påvirker folks reisevalg som valutakurser, flyrute-tilbud og ikke minst været – for å nevne noen. Vi håper uansett det blir tidenes sommer for norsk reiseliv, for det har denne næringen virkelig fortjent, avslutter Krohn Devold.

Om statistikken

Tallene er rapportert inn fra hotellene i de seks største byene, inkludert Gardermoen, til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv.

Tallene gir en oversikt over bookingnivået per 6. mai i år kontra 6. mai i fjor. Benchmarking Alliance har slått sammen de tre sommermånedene i en total for hver av markedene. Deler man sommerperioden opp i enkeltmåneder ser man blant annet at det er utviklingen for juni måned som gjennomgående er best, sett fra hotellenes ståsted. Juni er en måned med innslag av forretningstrafikk i tillegg til ferietrafikk. Men også juli og august er svært godt innbooket. Tallene omhandler bare rombelegg, altså volumer i form av solgte rom. Romprisene inngår ikke her. Ei heller fordeling utenlandske og norske gjester. 100 % betyr en innbooking som er dobbelt så høy som på samme tid i fjor.

«Dekningen» i tallmaterialet er noe forskjellig fra by til by. I Oslo er det hoteller med rundt 2/3 av samlet romkapasitet som har rapportert inn tall.

For mer informasjon om tallene ta kontakt med Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting: 913 90 269 

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: