Gode juli-tall for hotellbransjen

Publisert

båter og bygninger langs havna i Bodø

Det er særlig byene Oslo (inkl. Fornebu), Bodø, Kristiansand og Bergen som har hatt den sterkeste veksten i sommer med henholdsvis 10,5 prosent, 35,3 prosent, 4,3 prosent og 1,1 prosent vekst i antall solgte rom fra juli 2019 til juli 2023. Foto: NHO Reiseliv

Ferske tall viser at det har vært en god juli måned for norsk reiseliv. Antall solgte hotellrom har økt betraktelig siden juli i fjor, og er på et langt høyere nivå enn siste normalsommer før pandemien.

Ferske tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv, viser at antall solgte rom har økt med 5,2 prosent fra juli i fjor og 8,3 prosent fra juli 2019. Det er særlig byene Oslo (inkl. Fornebu), Bodø, Kristiansand og Bergen som har hatt den sterkeste veksten i sommer med henholdsvis 10,5 prosent, 35,3 prosent, 4,3 prosent og 1,1 prosent vekst i antall solgte rom fra juli 2019 til juli 2023.

Det er godt å se at det lønner seg å investere i nye, flotte hoteller som bidrar til å gjøre storbyene våre enda mer attraktive - både for gjester og lokalbefolkningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

— Til tross for at det har regnet mye i juli, har hotellene lykkes med å selge nær 10 prosent flere hotellrom enn det de gjorde sommeren før pandemien. Fremtidsoptimismen er stor, og mange reiselivsbedrifter har brukt pandemiårene til å øke kapasiteten, eller ruste opp eksisterende, for å kunne ta imot flere gjester de neste årene. Det er godt å se at det lønner seg å investere i nye, flotte hoteller som bidrar til å gjøre storbyene våre enda mer attraktive - både for gjester og lokalbefolkningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Både Bodø, Oslo og Bergen har bygget flere nye hoteller de siste årene, som blant annet Sommero på Solli plass i Oslo, Moxy i Bergen og Comfort Hotel og Quality Hotel Ramsalt i Bodø. Hotellene har også benyttet anledningen til å pusse opp; Holmenkollen Park By Scandic i Oslo er ett eksempel.

Gir grunn til optimisme  

Ser vi på beleggsprosenten*, for vårt samlede norske utvalg hoteller, har belegget gått opp sammenlignet med juli i fjor fra 63,4 prosent til 65 prosent. Før pandemien, altså juli 2019 var belegget på 67,6 prosent. De fleste av storbyene har hatt en økning i belegget sammenlignet med juli i fjor. Av andre byer og populære reiselivsregioner er det særlig Ålesund (økning fra 65,9 – 74,7 prosent), Sogn og Fjordane (økning fra 64,1 – 68 prosent) Lofoten (økning fra 84,4 – 93,3 prosent) og ski/fjelldestinasjoner (økning fra 53,1 – 61,8 prosent) som har hatt en god økning i juli-belegget. 

Det er også gledelig å se at belegget har gått opp fra i fjor - også i byer der det er tilført flere nye hotellrom i markedet, og at vi ligger tett opp mot 2019-nivå. 2 av 3 rom er fulle, så vi er langt ifra fullbooket – selv i høysesong. Vi har god plass i Norge og overnattingsstedene har jevnt over mer kapasitet til å ta imot flere gjester, samt å få gjestene til å bli lenger, fortsetter Krohn Devold, som er klar på at veksten i reiselivet må være bærekraftig, og at utviklingen må skje på lag med lokalsamfunnet. 

Krohn Devold mener tallene lover godt for resten av sommeren, og at det gir grunn til optimisme for fremtiden: Det blir spennende å se tallene for august – det er da mange europeere har ferie, men det ser lovende ut. Norge har potensialet til å ta en enda større del av det internasjonale turistmarkedet, fordi vi har et rikt spekter av natur- og kulturbaserte opplevelser som blir stadig mer populært. Få andre land kan matche spennet av opplevelser Norge byr på. Vi ser også at klimaet begynner å påvirke valg av reisemål; at turister fra sørlige strøk med ekstremvarme velger Norge som har et mer behagelig klima, sier Krohn Devold.  

Reiselivsvekst gir kommunevekst  

NHO Reiseliv lanserer sommertallene under Arendalsuka der NHO Reiseliv deltar aktivt for å fremme reiselivets betydning for norske kommuner.  

— Flere besøkende er positivt fordi det fører til økt reiselivsaktivitet som gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Det er hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende. Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra kommuner som sliter med å holde på sine innbyggere. Ingen vil bo et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid, sier Krohn Devold. 

 — Et valgløfte som bør stå høyt blant våre politikere er å skape ja-kommuner som tilrettelegger for reiselivsaktivitet. Den utfordringen vil vi gi til våre politikere som ber om velgernes tillitt i september, avslutter Krohn Devold.  

Om statistikken:   

  • Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv.    
  • Det er norske hoteller med til sammen om lag 65 000 rom som er representert. Hovedvekten av disse ligger i byene, primært de store, og ved flyplasser.  
  • *Definisjon/forklaring på forskjellen mellom “rombelegg” og “antall solgte rom”: Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. Antall solgte rom er det antallet rom som er belagt i en definert periode. Disse to måltallene går ofte i samme retning; altså selges/belegges det flere rom så går belegget som oftest opp. Grunnen til at disse til tider ikke går i samme retning, f.eks. at antall solgte rom går opp mens belegget faller, er kapasitetsøkninger. Altså flere rom er tilgjengelig i markedet (enten nye hoteller eller utvidelser av eksisterende), og man klarer ikke å "fylle" i samme grad. 

For mer informasjon om tallene ta kontakt med Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting: 913 90 269 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: