Nær 10 prosent økning i solgte hotellrom i Norge

Publisert

Hotellrom med stor hotellseng. Foto.

– Det er positivt at de fleste storbyene er tilbake på 2019-beleggsnivå, og vel så det, sier Kristin Krohn Devold. Bodø utmerker seg med en økning i antall solgte hotellrom på 30 prosent. Foto: Soren Dam Thomsen/Rezidor Hotel Group

Hotellromsalget i Norge har økt betraktelig siden 2019, og flere nye hoteller viser at bransjen satser stort – tross i tøffe økonomiske tider.

Ferske tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv, viser at antallet solgte hotellrom økte med nesten 10 prosent i 2023 sammenlignet med 2019. Flere store byer, som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har hatt en positiv utvikling med en god økning i antall solgte rom på 7,8 prosent i Bergen, 6,6 prosent i Oslo og nesten 16 prosent i Kristiansand.  

Lillehammer har også hatt en betydelig vekst på 22 prosent. Bodø utmerker seg spesielt med en vekst i antall solgte hotellrom på nesten 30 prosent.  

Det er flott å se at antall solgte rom har gått opp såpass mye siden 2019. Det viser hvordan bransjen evner å tilpasse seg, og er i stand til å komme seg gjennom krevende perioder. Vi ser at det bygges nye hoteller, og at det gjøres store investeringer i bransjen, tross i krevende økonomiske tider, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

En kvinne i lys jakke og rosa skjerf som smiler mot kamera. Foto.

Hotellsalget øker med nesten 10% i 2023 sammenlignet med 2019, og administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, uttrykker glede over bransjens evne til tilpasning og vekst i krevende tider. Foto: NHO Reiseliv | Oda Hveem

Mange byer med økt belegg 

Beleggsprosenten for det samlede utvalget ligger på 58,5. Det er noe lavere enn 2019-nivået som var på 60,4 prosent. Det kan forklares med utbygging, som fører til flere rom å fylle.  

Bodø har en oppgang i antall solgte rom, men en nedgang i belegg sammenlignet med 2019. Nye hoteller som Comfort Hotel Bodø, Quality Hotel Ramsalt og Smarthotel Bodø har bidratt til en stor økning i antall tilgjengelig rom. 

De fleste storbyene har likevel hatt en økning, eller holdt seg på samme beleggsnivå som før pandemien. Bergen har hatt en økning i belegg på 1,7 prosent, Stavanger på 4,6 prosent, Trondheim på 0,1 prosent og Kristiansand har hatt en vekst på 5,6 prosent siden 2019.  

Det er positivt at de fleste storbyene er tilbake på 2019-beleggsnivå, og vel så det, sier Krohn Devold. Oslo-markedet og Tromsø har også utvidet og bygget nye hoteller med blant annet Sommero på Solli plass i Oslo og Thon Hotel Snø, og Moxy Tromsø med 208 nye rom.  

Lignende trender ses i Lofoten og en del andre store destinasjoner der økt hotellkapasitet har ført til nedgang i rombelegg, samtidig som antalt solgte rom har gått opp. Med nyetableringer som Thon Hotel Svolvær, har Lofoten hatt en økning i antall solgte rom på 25-30 prosent fra 2019. 

Polarlys over bygninger som ligger ved vannet. Foto.

I løpet av perioden 2019 til 2023 opplevde Lofoten en vekst på 25-30 prosent i antall solgte hotellrom. Foto: Thon Hotel Lofoten

Fremtidsutsikter 

Tallene viser en økning i inntekt per tilgjengelige rom på rundt 27 prosent siden 2019, i tråd med samfunnsutviklingen og den generelle prisstigningen. Det gir bransjen en oppmuntrende pekepinn på at gjestenes vilje til å betale fortsatt er solid, sier Krohn Devold.  

Vi er spente på hvordan det kommende året blir. Vi tror det store flertallet av reiselivsbedrifter kan vente seg mange gjester i 2024, men vi er inne i en dyrtid som vil prege året. Det er et stort strekk i laget blant reiselivsbedriftene når det gjelder prognoser for 2024. Hvis kronen fortsetter å være svak kan vi nok vente oss mange utenlandske gjester også i år. Samtidig blir lokalbefolkningen et stadig viktigere marked, og kortreise ferier og opplevelser har blitt en trend, sier Krohn Devold.   

Om statistikken:    
  • Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av hotellrådgiver Peter Wiederstrøm for NHO Reiseliv.     
  • Det er norske hoteller med til sammen om lag 65 000 rom som er representert. Hovedvekten av disse ligger i byene, primært de store, og ved flyplasser.   
  • Definisjon/forklaring på forskjellen mellom “rombelegg” og “antall solgte rom”: Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. Antall solgte rom er det antallet rom som er belagt i en definert periode. Disse to måltallene går ofte i samme retning; altså selges/belegges det flere rom så går belegget som oftest opp. Grunnen til at disse til tider ikke går i samme retning, f.eks. at antall solgte rom går opp mens belegget faller, er kapasitetsøkninger. Altså flere rom er tilgjengelig i markedet (enten nye hoteller eller utvidelser av eksisterende), og man klarer ikke å "fylle" i samme grad.  

For mer informasjon om tallene ta kontakt med Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting: 913 90 269 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrett av en smilende kvinne. Foto
  • Vilde Larsen Hellum
  • Senior kommunikasjonsrådgiver

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: