Turistene har forskjellig syn på gjengroing

Publisert

Mens norske og svenske turister liker at landskapet i Norge er relativt åpent, foretrekker turister fra andre land mer vegetasjon.

Det er ett av funnene i forskningsprosjektet Cultour, som blant andre Norsk institutt for skog, Norsk senter for bygdeforskning, NHO Reiseliv og Innovasjon Norge står bak.

Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan gjengroing påvirker reiselivet i Norge. Svaret er todelt, skriver Skog og landskap på forskning.no I motsetning til turister fra andre land setter norske og svenske turister pris på et relativt åpent landskap.

– Våre forståelsesrammer, eller våre evner til å forstå det landskapet vi besøker, er påvirket av våre hjemlige erfaringer og preger våre vurderinger av landskapets estetikk, sier forsker Anders Bryn ved Norsk institutt for skog og landskap.

Norske og svenske turister forstår endringene i landskapet til å gå i retning mer gjengroing, mens flere av de andre utenlandske turistene ser et landskap der skogen er truet av jordbruket og menneskelig utbygging, skriver Skog og landskap.

Her kan du lese hele rapporten «Cultour, et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing».

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: