Frich's Hotel & Spiseri på Alvdal: Sen og mangelfull varsling om stenging av Riksvei 3

Vi sendte følgende brev til Samferdselsdepartementet 20.08.18.

NHO Reiseliv har, via vårt medlem Frich's Hotel & Spiseri på Alvdal, blitt kjent med at Riksvei 3 skal stenges for utbedringer i tre uker fra og med uke 35, og at varselet først kommer til lokale myndigheter og næringsliv via pressemelding til media 15. august. Dette er altfor sent.

Frich's Hotel & Spiseri får hovedtyngden av sine kunder fra reisende på den aktuelle veistrekningen. Bedriften er inne i sin høysesong, men opplever nå at reservasjoner blir kansellert grunnet den varslede stengningen. Dersom myndighetene velger å opprettholde stengingen, vil dette føre til betydelig redusert drift i stengningsperioden, noe som vil påføre bedriften store inntektstap. Det vil heller ikke bli mulig å sysselsette de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte. Med under to ukers varsel på arbeidet har bedriften imidlertid ingen reell mulighet til å iverksette tiltak overfor de ansatte for å kunne avhjelpe dette. Bedriften står dermed antagelig ovenfor tap i millionklassen fordi de ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å forberede seg på stengingen av veien.

NHO Reiseliv stiller for det første spørsmål ved hvordan man kan varsle så sent om planlagt arbeide uten å ta hensyn til blant annet lokalt næringslivs behov. Videre reiser vi spørsmål om hvorfor man velger å foreta dette arbeidet på dagtid, mellom kl 7 og 18, i stedet for på kveldstid, slik at det forstyrrer omgivelsene i mindre grad.

NHO Reiseliv ber om at planene for vedlikehold gjøres om umiddelbart, slik at vegen holdes åpen, minimum på dagtid.

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: