Frich's Hotel & Spiseri på Alvdal: Sen og mangelfull varsling om stenging av Riksvei 3

Vi sendte følgende brev til Samferdselsdepartementet 20.08.18.

NHO Reiseliv har, via vårt medlem Frich's Hotel & Spiseri på Alvdal, blitt kjent med at Riksvei 3 skal stenges for utbedringer i tre uker fra og med uke 35, og at varselet først kommer til lokale myndigheter og næringsliv via pressemelding til media 15. august. Dette er altfor sent.

Frich's Hotel & Spiseri får hovedtyngden av sine kunder fra reisende på den aktuelle veistrekningen. Bedriften er inne i sin høysesong, men opplever nå at reservasjoner blir kansellert grunnet den varslede stengningen. Dersom myndighetene velger å opprettholde stengingen, vil dette føre til betydelig redusert drift i stengningsperioden, noe som vil påføre bedriften store inntektstap. Det vil heller ikke bli mulig å sysselsette de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte. Med under to ukers varsel på arbeidet har bedriften imidlertid ingen reell mulighet til å iverksette tiltak overfor de ansatte for å kunne avhjelpe dette. Bedriften står dermed antagelig ovenfor tap i millionklassen fordi de ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å forberede seg på stengingen av veien.

NHO Reiseliv stiller for det første spørsmål ved hvordan man kan varsle så sent om planlagt arbeide uten å ta hensyn til blant annet lokalt næringslivs behov. Videre reiser vi spørsmål om hvorfor man velger å foreta dette arbeidet på dagtid, mellom kl 7 og 18, i stedet for på kveldstid, slik at det forstyrrer omgivelsene i mindre grad.

NHO Reiseliv ber om at planene for vedlikehold gjøres om umiddelbart, slik at vegen holdes åpen, minimum på dagtid.

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: