Nye nedstenginger bekrefter behovet for fortsatt støtte

Publisert

Bilde av Trondheim by

− Nedstengingen av både Trondheim og Kristiansand bekrefter at det fortsatt er et stort behov for støtte, og at reiselivet ikke nødvendigvis kan belage seg på en god sommer. Det kan skje flere lokale utbrudd over sommeren, og flere plutselige nedstenginger, fortsetter Bjørndal. Illustrasjonfoto: Trondheim.

Reiselivet i Trondheim og Kristiansand rakk så vidt å ta imot de føreste sommergjestene, før hele byen ble stengt ned og det ble innført både arrangementsforbud og full skjenkestopp. NHO Reiseliv mener det bekrefter behovet for videreføring og styrking av en rekke hjelpetiltak for reiselivet.

− Dette er fullstendig krise for reiselivsnæringen i Trondheim og Kristiansand som begge er viktige reiselivsbyer, men som nå har fått starten av høysesongen fullstendig ødelagt. Nok en gang må de sende ansatte ut i ledighet, stenge dørene og kaste mat. Det er stor fortvilelse i bransjen nå, sier Ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

#205

− Nedstengingen av både Trondheim og Kristiansand bekrefter at det fortsatt er et stort behov for støtte, og at reiselivet ikke nødvendigvis kan belage seg på en god sommer. Det kan skje flere lokale utbrudd over sommeren, og flere plutselige nedstenginger, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

​− Nedstengingen av både Trondheim og Kristiansand bekrefter at det fortsatt er et stort behov for støtte, og at reiselivet ikke nødvendigvis kan belage seg på en god sommer. Det kan skje flere lokale utbrudd over sommeren, og flere plutselige nedstenginger, fortsetter Bjørndal. 

Nødvendig med videreføring av tiltak

Han peker på en rekke tiltak NHO Reiseliv mener er helt nødvendig for at både store og små reiselivsbedrifter skal komme seg igjennom krisen:  

  • Fristen for innbetaling av utsatte skatter og avgifter bør utvides ytterligere ut året, og rentesatsen må ned fra dagens nivå på 8 prosent.  

− Renten ble satt ned i fjor, først var den null før den økte til en lavere sats enn normalt på 6 prosent, før den kom tilbake på normalt nivå på 8 prosent fra 1. januar. Men situasjonen i 2021 har vært alt annet enn normal; nasjonal skjenkestopp, mange lokale nedstengninger og en generell oppfordring om å ikke bevege seg rundt i landet gjør det helt åpenbart at renten må ned også dette året. Strengt tatt bør ikke denne renten være særlig høyere enn renten man får i banken. Vi kan ikke risikere at det er statens renter som sender bedriftene ut i konkurs når pandemien er over, sier Bjørndal.  

Fjern usikkerhet om kompensasjon

  • Den siste potten av den såkalte kommunemilliarden (regjeringen har bevilget 1 milliard ekstra til kommunale krisemidler som skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode), må gå til reiselivsbedriftene.  

− Det er ingen tvil om at disse midlene må gå til hardt rammede og nedstengte reiselivsbedrifter, sier Bjørndal.  

  • Usikkerheten rundt hvor lenge kompensasjonsordningen skal gjelde må fjernes og kutt i støtte til de store konsernene må reverseres. Les mer her 

− Kompensasjonsordningen skal i utgangspunktet gjelde frem til 1. oktober, men her har regjeringen mulighet til å fjerne ordningen før den tid. Det skaper stor usikkerhet. Dessuten vil mange, som for eksempel er avhengige av det utenlandske markedet, ha behov for støtte i lang tid fremover. Dette gjelder også de store konsernene som nå risikerer å få kuttet støtten sin betraktelig. Men vi ser jo nå i lys av nye nedstengninger av to store reiselivsbyer at krisen er langt ifra over, og det er for tidlig å skru av støtteordningene, fortsetter Bjørndal.  

Flere punkter som må på plass

  • Lavmomsen på seks prosent bør forlenges ut året (den er foreløpig forlenget frem til 1. oktober). 
  • Det bør innføres en midlertidig ordning med redusert serveringsmoms ut året. Les mer her. 
  • Heller strengt enn stengt; NHO Reiseliv mener kommunene bør innføre strenge tiltak når det oppstår smitteutbrudd snarere enn å stenge helt ned. Blant annet bør restaurantene få skjenke frem til kl. 22.00. Det er ikke lønnsomt å drive hvis en ikke kan skjenke alkohol til maten og dermed blir de fleste serveringsstedene tvunget til å stenge og permittere ansatte.   

Antar at én-meters-kravet blir opphevet i august

Denne uken inviterte NHO og NHO Reiseliv helseministeren til en digital spørretime om gjenåpningen. Hva skjer med en-meters-kravet, når åpnes det opp for utenlandske arbeidstakere og fullvaksinerte utenlandske turister var spørsmål som gikk igjen blant våre medlemmer.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: