Kraftigere tiltak kan sende tusenvis ut i ledighet

Publisert

HASTER: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, sier myndighetene må være raske med å få på plass en lønnsstøtteordning slik at reiselivsbedriftene slipper å permittere ansatte rett før jul. Foto: Håkon Eltvik.

Senere i dag varsler regjeringen nye, kraftigere tiltak som kan sende tusenvis av ansatte ut i ledighet rett før jul. – Sterkt kritikkverdig at ikke tydelige tiltak for ansatte og bedrifter er på plass før nedstengingen. Det skaper stor engstelse og fortvilelse, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Det som haster aller mest nå er at myndighetene er raske med å få på plass en lønnsstøtteordning slik at reiselivsbedriftene slipper å permittere ansatte nå rett før jul. Hoteller, restauranter og uteliv opplever allerede et ras av avbestillinger. De nye tiltakene som er varslet i dag kommer til å tvinge tusenvis av bedrifter til å permittere ansatte hvis ikke myndighetene er raske nok med å iverksette støtteordninger, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Dramatisk omsetningssvikt over natten

Mange av NHO Reiselivs medlemmer melder om en omsetningssvikt på opptil 80-90 prosent de siste dagene. Det reiselivsbedriftene frykter aller mest er å måtte permittere ansatte på nytt.

– Nye tiltak og økende frykt rammer de bedriftene som er hardest rammet fra før, og hvor de ansatte allerede har vært igjennom flere runder mer permitteringer. Bransjen og de ansatte tåler rett og slett ikke en ny runde med permitteringer. Myndighetene har erfaringer med hvordan ulike tiltak rammer reiselivet. Det er ingen grunn til å vente å se an hvordan dette rammer. Vi forventer at regjeringen har planen klar for hvordan de skal berge bedriftene, og hindre nye permitteringer, fortsetter Krohn Devold. 

NHO Reiseliv ber om følgende strakstiltak:
  1. Regjeringen må innføre en lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer nå.
  2. Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning så snart som mulig.
  3. Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av restriksjoner.
  4. Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til tre dager slik den var før 1. oktober.
  5. Videreføre utsatte skatter og avgifter og at det blir mulig for myndighetene å gjøre om det de mest utsatte bransjene skylder til støtte. Det samme gjelder de statlig garanterte lånene. Reiselivsbedriftene har hverken utsatt, eller lånt særlig mye, men er allikevel den næringen utsettelse og ettergivelse vil ha størst betydning for.  
Les mer om NHO Reiselivs politiske arbeid her.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Trygg servering. Veileder for bedrifter i kommuner med høyt smittetrykk

Fra og med 03.12.2021 er det forskriftsfestet tiltak for serveringsbedrifter i kommuner med høyt smittetrykk. NHO Reiselivs bransjeveileder gir oversikt over tiltakene og råd om smittevern. Last ned gratis her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: