Smittevern i et åpent samfunn: Hva gjelder nå?

Illustrasjonsbilde av en kokk som håndhilser på en kollega

Regjeringen kaller det "normal hverdag med økt beredskap", men hva betyr "økt beredskap" for vår bransje? Og hva gjør vi hvis en ansatt tester positivt?"

Etter å ha vært underlagt strenge, og tidvis kompliserte, smittevernregler i lang tid, er nå samtlige forskriftsbestemmelser om smittevern (med unntak av karanteneregler) opphevet. De fleste har fått med seg at det ikke lenger er antallsbegrensninger på arrangementer, avstandskravet er opphevet, innslippstoppen er opphevet, det er lov til å servere alkohol fra bardisk og man trenger ikke lenger å ha sitteplasser til alle gjestene.

Likevel er ikke alt helt som før. På tross av gjenåpning er det fortsatt pandemi i verden, og også i Norge. Vi vil oppleve små og store smitteutbrudd og det kan bli behov for lokale tiltak rundt om i kommunene.

Myndighetenes konkrete anbefalinger til fortsatt smittevern:

• Ha god hånd- og hostehygiene

• Hold deg hjemme hvis du er syk

• Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte.

I tillegg er det egne råd til personer i risikogruppe.

Ikke fjern antibacen

Hva betyr dette for reiselivsbransjen og arbeidsgivere rundt om i landet?

  1. Gi gjestene fortsatt mulighet til å praktisere god håndhygiene.
  2. Fortsett å ha fokus på håndvask og håndhygiene også for de ansatte. 
  3. I et åpent samfunn vil de ansatte bli mer utsatt for smitte. Under pandemien har mange bedrifter innført gode rutiner for økt hygiene/ håndhygiene, noen av disse rutinene kan det være god grunn til å videreføre.

Forkjølelsesymptomer kan være et tegn på Covid-19

En av anbefalingene som fortsatt gjelder, er rådet om å holde seg hjemme hvis man er syk. Dette kan tidvis være en utfordrende anbefaling. I et åpent samfunn vil mange ha et ønske om å jobbe og delta på aktiviteter selv om man ikke føler seg i toppform. For å beskytte andre skal det derfor fortsatt være lav terskel for å ta en test. Mange kommuner tilbyr hurtigtester hvor man får svar i løpet av minutter. Slike tester er også til salgs på apotek og andre utsalgssteder. Som arbeidsgiver bør man oppfordre ansatte til å teste seg hvis de har symptomer.

Personer som får påvist smitte, skal være i isolasjon i tråd med myndighetenes krav. Les mer om isolasjon på helsenorge.no her 

Andre tiltak

Myndighetenes anbefaling strekker seg ikke lenger enn dette. Noen bedrifter kan imidlertid ha et ønske om å opprettholde enkelte smittevernrutiner, av hensyn til gjester og ansatte.

Alle virksomheter i Norge er bundet av regler om HMS. Herunder skal det gjennomføres kartlegging og risikovurdering av ulike sider ved arbeidsmiljøet. Smittevern bør være et punkt i risikovurderingen. Forhold som kan tenkes å være en del av en risikovurdering kan være demografi, hvem er gjestene dine, hvilke aktiviteter som tilbys, smittetrykk i kommunen e.l. Det er arbeidsgiver som gjør disse vurderingen sammen med verneombudet.

Hva gjør vi hvis en ansatt får påvist smitte?

Den ansatte skal være i isolasjon i tråd med myndighetens krav. Lengden på isolasjonen bestemmes av vaksinasjonsstatus og hvorvidt man har symptomer eller ikke. Helsedirektorates anbefaling er at husstandsmedlemmer og andre "tilsvarende nære" bør testes for Covid-19, uavhengig av hvorvidt nærkontaktene er vaksinerte. Dette kan tilsi at arbeidstakere som jobber tett med personen som er smittet, bør teste seg. Videre bør uvaksinerte nærkontakter teste seg.

NHO Reiseliv har allerede fått spørsmål fra medlemmer om hvorvidt man må varsle befolkningen om et utbrudd på et serveringssted. Svaret på dette er at det ikke er noen formelle krav til slik varsling, men avhengig av situasjonen, hvorvidt personen som er smittet har hatt mye gjestekontakt kan det være verdt å kontakte kommuneoverlegen for å diskutere situasjonen og eventuelle tiltak. Ved bekreftet smitte bør man også vurdere forsterket renhold av utsatte områder.

Hva gjør vi hvis en gjest får påvist smitte?

Hvis bedriften får melding om at en gjest har fått påvist smitte, gjelder de samme rådene. Personer som har vært tilsvarende nære som husstandsmedlemmer bør teste seg, det samme gjelder ordinære nærkontakter som ikke er vaksinerte.

Litt avhengig av hvor lenge vedkommende har vært i lokalet, hvor tett folk har oppholdt seg osv, kan det være behov for å varsle gjestene om smittetilfellet. Dette bør i så fall gjøres i dialog med kommuneoverlegen. Vurder også behovet for ekstra renholdstiltak i lokalet.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: