– Skjenkestopp og mangel på kompensasjon setter tusenvis av arbeidsplasser i fare

Publisert

Restaurant

NHO har i dag sendt et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet med innspill til den nye nasjonale kompensasjonsordningen.

NHO Reiseliv er sterkt kritisk til den nye nasjonale kompensasjonsordningen som ikke gir støtte til bedrifter som går med overskudd. – Kombinasjonen av full skjenkestopp og null støtte under nedstengningen setter tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: NHO Reiseliv.

– Restauranter, hoteller og uteliv har jobbet beinhardt med å reise seg igjen. De har vært tøffe på kostnadene, omstillet seg og har klart å skape aktivitet og tjene penger de få månedene vi hadde et lite pusterom fra pandemien. Nå straffes de som klarte å få et lite overskudd ved utgangen av året ved at de ikke får kompensasjon, mens de som gikk med underskudd får støtte. At en bedrift som har klart å kjempe seg opp igjen må tilbakebetale støtte hvis overskuddet er over 5000 kroner, er helt urimelig, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Mange føler seg dolket i ryggen. Det kan virke som om politikerne ikke forstår hvilken enorm arbeidsinnsats bedriftene har lagt ned for å klare å skaffe seg et nødvendig overskudd i et forsøk på å opprettholde minimum drift slik at de kan dekke utsatte vedlikeholdskostnader, lån og skyhøye strømutgifter. Mange har klart å skaffe seg et lite overskudd fordi de vet at underskudd betyr at de risikerer å bli slått konkurs, sier Krohn Devold.  

NHO går imot forslaget om tilbakebetaling av støtte ved overskudd 

NHO har i dag sendt et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet med innspill til den nye nasjonale kompensasjonsordningen. NHO er sterkt kritisk til forslaget om at støtten må tilbakebetales dersom bedriften går med overskudd. NHO mener at kompensasjonsordningen bør innrettes slik at den kompenserer bortfall av omsetning som følge av myndighetenes innføring av smittevernrestriksjoner. Dette bør gjelde uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd for året sett under ett.  

– Ved å innføre nasjonal skjenkestopp har myndighetene “ofret” reiselivsbedriftene for å bekjempe smitten, men allikevel settes en rekke betingelser ved støtten som gjør at mange ikke vil få reell støtte. Det gambles med arbeidsplasser; levedyktige og omstillingsvillige bedrifter risikerer konkurs dersom de ikke får tilstrekkelig kompensasjon, fortsetter Krohn Devold.  

Se også: NHO Reiselivs høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet med innspill til den nye nasjonale kompensasjonsordningen

NHO Reiseliv med to krystallklare krav til regjeringen  

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse gjennomført 13. desember – rett før nasjonal skjenkestopp ble innført, viser at 1 av 3 reiselivsbedrifter frykter konkurs. Nær halvparten av utelivsbedriftene (47 prosent) frykter konkurs.

Media har de siste dagene meldt om flere konkurser i restaurant- og utelivsbransjen.  

– Nå begynner de første konkursene å komme, og flere vil komme dersom ikke bedriftene får kompensasjon og skjenkestoppen oppheves umiddelbart. Kombinasjonen av full skjenkestopp uten reel støtte gjør at tusenvis av arbeidsplasser står i fare. Nå må regjeringen handle raskt; få på plass en tilstrekkelig kompensasjonsordning som gir støtte til alle rammede bedrifter, og oppheve skjenkestoppen umiddelbart, sier Krohn Devold.  

NHO Reiseliv-direktøren viser til at Norge er det eneste landet i Europa der myndighetene bruker full skjenkestopp som et smitteverntiltak.  

– Det er et uforholdsmessig tiltak som rammer altfor hardt. Regjeringen må i det minste signalisere at de vil åpne for skjenking - i hvert fall frem til kl. 22.00. Hvis ikke er jeg er redd vi vil få enda flere konkurser og permitteringer de neste dagene, avslutter Krohn Devold.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Dette er lønnsstøtteordningen

Regjeringen kunngjorde 17. desember 2021 en skisse for en ordning der bedrifter kan søke om støtte til å betale lønn, for å unngå permitteringer. Skissen ble endret 19. og 20. desember. Les alt om lønnsstøtteordningen her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: