Den nasjonale skjenkestoppen oppheves

Publisert

Det kom frem på regjeringens pressekonferanse den 13. januar. Foto: Regjeringen.no/Skjermdump.

Det blir tillatt å skjenke frem til kl. 23.00 – Dette betyr enormt mye for reiseliv og servering som endelig kan få tilbake gjestene sine, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at opphevet skjenkestopp betyr enormt mye for reiseliv og servering som endelig kan åpne, få opp aktiviteten og få tilbake sine gjester. Foto: NHO Reiseliv.

– NHO Reiseliv har lenge kjempet for å få opphevet skjenkestoppen og har vunnet fram. Dette betyr enormt mye for reiseliv og servering som endelig kan åpne, få opp aktiviteten og få tilbake sine gjester. Det er på høy tid at samfunnet normaliseres, at vi opptrer som et vanlig europeisk land og ikke har særnorske tiltak som skjenkestoppen. Dette må være siste gang skjenkestopp brukes som et smitteverntiltak, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Antall deltagere på kulturarrangement og konferanser med faste tilviste plasser øker fra femti til to hundre. Målet her er også snarest mulig å komme tilbake til en normal situasjon uten koronabegrensninger. Det kan blant annet skje ved hjelp av koronasertifikat, fortsetter Krohn Devold.

– Lønnsstøtteordningen må forlenges så lenge det er restriksjoner  

Reiseliv, servering og uteliv vil fortsatt være sterkt hemmet av restriksjoner som en-meterskravet, krav om bordservering, antallsbegrensning på arrangementer og skjenkebegrensning. Dette er svært inngripende tiltak som mer enn halverer normal inntjening, eller umuliggjør det å holde åpent.

– Finansministeren sa lønnsstøtten skal gjelde for måneden vi er inne i og i tiden som kommer fremover. Det må bety at det gis lønnsstøtte både februar og eventuelt senere måneder.

Det er helt nødvendig at hjelpetiltakene, som lønnsstøtte for å unngå permitteringer, forlenges og varer like lenge som restriksjonene. Hvis ikke får vi nye massepermitteringer like etter gjenåpningen, fortsetter Krohn Devold.  

Det blir ikke krav om matservering 

– Det er bra at regjeringen har lyttet til våre innspill om at det ikke må være krav om matservering for å kunne servere alkohol – slik vi har hatt tidligere under pandemien. Det betyr at en del barer og puber, som har vært helt nedstengt siden før jul, kan åpne og ta tilbake en del av sine ansatte. Mange av disse bedriftene er på randen av konkurs, fortsetter Krohn Devold. 

Krever koronapass  

I tillegg til å få opphevet skjenkestoppen har NHO Reiseliv lenge tatt til orde for at regjeringen må innføre et koronapass:

– Det må komme på plass så fort som mulig. Særlig kulturarrangementer, konferanser og møter trenger å øke deltagerantallet. Begrunnelsen for restriksjonen har vært å hindre press på helsetjenestene. Det er de uvaksinerte som rammer sykehusene. Da må vi ikke begrense friheten til de som er fullvaksinerte med tredje dose, sier Krohn Devold.

– Det er en begynnelse at antall deltagere på kulturarrangement og konferanse ble utvidet fra femti til to hundre. Med et koronapass vil man kunne lempe på enda flere restriksjoner som fortsetter å ramme reiselivet, og som hindrer sosial kontakt mellom fullvaksinerte, avslutter Krohn Devold.  

Dette er de nye tiltakene regjeringen lanserte på dagens pressekonferanse

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Mangel på kompensasjon: — Mange føler seg dolket i ryggen

Den nye nasjonale kompensasjonsordningen gir ikke støtte til bedrifter som går med overskudd. Det betyr at veldig mange bedrifter rammet av ny runde med nedstengning ikke får kompensasjon. Kombinasjonen av full skjenkestopp i hele landet og null støtte setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: