Mulighet for forlengelse av garantilån

Publisert

Skjermbilde fra en nettside som viser tekst og grafikk tilknyttet lånegarantiordningen for næringslivet (korona)

Eksfin håndterer lånegarantiordningen som gjaldt under pandemien. Foto: Skjermbilde fra eksfin.no

Eksfin, som håndterer lånegarantiordningen som gjaldt under pandemien, har en mulighet i forskriften til å forlenge lånet, etter søknad fra banken. Ta kontakt med banken din, er rådet fra både Eksfin og NHO Reiseliv.

Det er noen få medlemsbedrifter som har tatt kontakt med oss, om at en nedbetaling av lånene ved avdragsfrihetens slutt, vil bli svært krevende sammen med økte renter og øvrige utgifter.

Onsdag 22. november hadde NHO Reiseliv, sammen med NHOs regiondirektører fra Arktis og Innlandet, et møte med Eksfin, som håndterer lånegarantiordningen som gjaldt under pandemien

Be banken ta kontakt med Eksfin

Eksfin kunne fortelle oss at de aldri har avvist en slik søknad om forlengelse som de har mottatt fra bankene. De ønsker å se søknader om forlengelse eller restrukturering i godt tid før bedriften havner i økonomiske vanskeligheter. Ta kontakt med banken – er rådet fra både Eksfin og NHO Reiseliv etter møtet.

Vi i NHO Reiseliv har sett flere medlemsbedrifters kommunikasjon med sin bank om forlengelse av lånet, og ser at beskjedene som kommer fra bankene er noe spredt på om de tenker de kan  ta kontakt med Eksfin. Etter vårt møte, mener jeg det ikke er noen grunn for bankene til å nøle med å kontakte Eksfin for dialog om bedrifter de vurderer som aktuelle for forlengelse eller restrukturering, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Kjersti Aastad.

Viktig punkt i veileder hos Finans Norge 

Eksfin viser til en god spørsmål og svar-oversikt i bankenes NHO-forening, Finans Norge.  I spørsmål om utsettelse er det Del 11 -  Inndrivelse av lån/restrukturering som er mest aktuell å kikke på og ta med i dialogen med banken. 

I kapittelet står  blant annet:

Inndrivelse av lån/restrukturering

"Forskriften § 20b åpner for betinget forlengelse av lånet. Dette forutsetter at statens interesser ivaretas og at statens tap antas å bli lavere (bedring av statens situasjon) enn ved utbetaling av garantien etter forskriftens § 21. Det står «lavere enn», men finansforetakene samfunnsrolle og statens interesser vil ofte være sammenfallende.

Ved en restrukturering er det viktige for Eksfin at finansforeaktene beskriver et rasjonale ved anbefaling av løsning for Eksfin. Eksfin er fullstendig klar over at ved vurdering av alternative løsninger, vil fremtiden være beheftet med usikkerhet. Her må finansforetakene basere seg på og dokumentere sine kredittvurderinger. Dette betyr at kravet om «i statens interesse» alltid må ligge inne som en vurdering ved restrukturering og at man ikke utelukkende kan basere seg på andre hensyn ved valg av alternativ."

Se veilederen på finansnorge.no

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Booking.com fjerner alle prisparitetsklausuler

    NHO Reiseliv har lenge påpekt behovet for å innføre et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler i avtaler mellom hoteller og internasjonale plattformselskaper. Nå har flere års kamp ført fram.

  2. Nye momsregler vedtatt: - Skuffende og forunderlig

    NHO Reiseliv og leiebilbransjen ble ikke hørt da  regjeringspartiene og SV kom til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Det er nå klart at regjeringens forslag om leiebilmoms ble vedtatt uten endringer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: