Uttalelse i forbindelse med søknad om godkjenning av ny videregående skole i Oslo, etter privatskoleloven

Brevet ble sendt til Utdanningsdirektoratet den 17.10.14 og inneholder følgende:

Uttalelse i forbindelse med søknad om godkjenning av ny videregående skole i Oslo, etter privatskoleloven

NHO Reiseliv støtter Norsk Restaurantskoles søknad om godkjenning etter privatskoleloven § 2-1 tredje ledd, og viser til støttebrev datert 12.12.2013.

Bakgrunn

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge, og representerer over 2700 medlemmer. Våre medlemmer er innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter.
Rapporten "Kompetanse og arbeidskraft 2019" (NHO Reiseliv, 2013) viser at to av tre reiselivsbedrifter har behov for flere kokker, nesten tilsvarende er behovet for servitører. Videre viser NHOs kompetansebarometer (2014) at 47 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter opplever tapte kunder eller markedsandeler grunnet udekket kompetansebehov.

Norsk reiseliv er i positiv vekst. Det er derfor et paradoks at bedriftenes største utfordring er tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er et naturlig resultat av blant annet redusert søknad til relevante yrkesfag. Utdanningsdirektoratets søkertall til VG2 kokk- og servitørfag fra 2007 til 2014 viser en nedgang på ca. 40 prosent.

Mange av dagens skoler som tilbyr kokk- og servitørfag er lokalisert langt fra de nye studie- og vekstsentra, og skolestrukturen er trolig ikke tilpasset dagens bosetningsmønster. Dette må det tas hensyn til ved opprettelsen av nye skoler.

Reiselivsnæringens behov for Norsk Restaurantskole

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft og relevans viser blant annet at dagens utdanning for kokker og servitører er mangelfull. Norsk Restaurantskole er nyskapende og vil tilføre restaurantbransjen økt relevans, mangfold og kvalitet. Skolen representerer en alternativ pedagogikk og praksis i forhold til offentlige tilbud.

Norsk Restaurantskole vil oppfylle i bedriftenes behov ved å representere en alternativ og relevant pedagogikk. Skolens samarbeid med professor Grete Haaland ved HiOA medfører en pedagogisk nyskaping og mangfold med overføringsverdi til andre utdanningsprogram og regioner. Skolens alternative pedagogikk med blant annet helhetlig fokus på yrkesrettet undervisning vil medføre relevans og kvalitet som er mangelfull i dagens opplæring av kokker og servitører.

Norsk Restaurantskole representerer en alternativ organisering av undervisningen. Skolens planer viser en strukturert blokkundervisning med sterk tilknytning til restaurantbransjen. Undervisningen medfører muligheter for tidlig fordypninger i nært samarbeid med bransjen. I tillegg ivaretas yrkesfagenes helhet ved at samtlige mål inkluderes i læreplanen.

Konklusjon

NHO Reiseliv støtter opprettelse av Norsk Restaurantskole. Skolen vil bidra til økt kvalitet, relevans og mangfold til restaurantbransjen. Den alternative pedagogikken har overføringsverdi til andre regioner og utdanningsprogrammer.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: