NHO Reiselivs innspill til reiselivsmeldingen

Publisert

NHO Reiseliv har levert sine innspill til stortingsmeldingen om reiseliv som kommer før påsken 2017.

– Det er viktig å skille mellom hva næringen skal gjøre selv, og hva myndighetene skal gjøre. Det er nødvendig at stortingsmeldingen inneholder det sistnevnte, nemlig grep myndighetene må ta for at reiselivet skal fortsette å vokse. Det er dette NHO Reiseliv har fokusert på i sine innspill, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiselivs innspill kan deles opp i syv hovedpunkter:

1. Digitalisering av det offentlige

2. Et virkemiddelapparat tilpasset tjenestesektoren

3. En endret tilsynskultur

4. En effektiv markedsføringsordning

5. Ingen nye skatter

6. Fleksibel arbeidstid

7. Effektiv samferdsel og kommunikasjon

– NHO Reiseliv ber ikke om subsidier, men at det offentlige løser sine oppgaver mer effektivt og ikke hemmer en moderne reiselivs-utvikling. For at Norge skal få sin naturlige del av veksten må det offentlige løse sine primæroppgaver bedre og mer moderne, slik at de ikke hemmer reiselivet som nå er i ferd med å utvikle seg til å bli en moderne og digitalisert næring, sier Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: