Strukturendringer i videregående skole

NHO Reiseliv støtter Kunnskapsdepartementets initiativ for å øke kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen.

Kunnskapsdepartementet har tatt initativ til en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Målet med gjennomgangen er å øke kvalitet og relevans og gjøre gjennomføringen av opplæringen bedre.

Vi er aktivt med i faglige råd

NHO Reiseliv deltar i arbeidet gjennom faglig råd for service og samferdsel, samt faglig råd for restaurant og matfag, henholdsvis som leder og medlem av rådene. Tilbudsstrukturen er også et sentralt mål i NHO-fellesskapets prosjekt Yrkesfag 2020.

NHO Reiseliv støtter Kunnskapsdepartementets initiativ for øke kvalitet og relevans og gjøre gjennomføringen av opplæringen bedre. De aktuelle fagene for reiselivsnæringen er kokk, servitør, resepsjonist og reiselivsmedarbeider.

Hva vi mener om ny struktur

Kokk- og servitørfaget sorterer i dag under utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. NHO Reiseliv mener fagenes plassering er hensiktsmessig, og er mer opptatt av relevant innhold i begge fagene. Resepsjonist- og reiselivsmedarbeiderfaget tilhører utdanningsprogrammet service og samferdsel. NHO Reiseliv anerkjenner resepsjonistfagets posisjon i hotellbransjen. Faget reiselivsmedarbeider mangler derimot relevans og forankring i næringslivet. NHO Reiseliv foreslår at reiseliv rettes mer mot språk og praksis (ikke læretid) i et eget utdanningsprogram for generell studiekompetanse.

Det er forventet at Kunnskapsdepartementet konkluderer med strukturendringene for fag- og yrkesopplæringen i løpet av vinteren 2016 / 2017. NHO Reiseliv følger hele prosessen for ivaretakelse av næringens interesser innen kompetanse, rekruttering og karriereveier.

Se også: 

#reiselivsutdanning: TwitterInstagram

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: