Stortingsrepresentant tar opp utfordringene med mangel på leiebiler med finansministeren

Publisert

#205

Foto: Vidar Nordli-Mathisen, Unsplash.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (AP) har stilt skriftlig spørsmål til finansministeren om utfordringene med mangel på leiebiler i høysesongen.

Dagens regelverk for avskriving av moms hindrer leiebilselskapene i å sette inn nok biler i sommermånedene, når etterspørselen er størst. Det har ført til mangel på leiebiler i høysesongen, særlig i Nord-Norge og på Vestlandet.

Menon Economics har, på oppdrag fra NHO Reiseliv, laget en rapport som viser at det er store kapasitetsutfordringer og høyere priser i bilutleiebransjen på sommeren. Rapporten viser at en liten justering av MVA-regelverket vil øke turismen, og bidra til vekst og verdiskaping i reiselivsnæringen i hele landet. Staten vil også få økte momsinntekter.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (AP) spør nå finansminister Siv Jensen om statsministerens vurdering av NHO Reiselivs forslag om å gjøre det enklere for de som leier ut biler, å øke antall biler i høysesongen gjennom å endre regelverket for avskriving av moms.

– Etter å ha fått flere henvendelser og bekymringer fra aktører i reiselivet mener jeg det er på tide at regjeringen kommer på banen med tiltak. Derfor stiller jeg i første omgang finansministeren spørsmål om saken. Reiselivet i Nord-Norge spesielt opplever stor vekst. Skal det være bærekraftig er det viktig å legge til rette for at vi også får turistene ut av byene, og da er logistikken helt avgjørende, sier Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

– Flere og flere turister vil reise på egenhånd, og de er helt avhengig av bil for å komme til de områdene utenom allfarvei der man ikke kan komme via fly, buss eller tog. Da må vi sørge for at vi har nok leiebiler tilgjengelig, og at prisen for å leie en bil ikke er så avskrekkende høy at de velger å dra til et av våre naboland istedenfor til oss, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: