Høringsuttalelse til områderegulering av Nordkapp-halvøya

I forbindelse med den pågående planprosessen for Nordkapphalvøya har NHO Reiseliv gitt innspill til Nordkapp kommune. Brevet ble sendt 28.02.18 og inneholder følgende:

I forbindelse med den pågående planprosessen for Nordkapphalvøya ønsker vi å gi innspill på bestemmelsene til Områdeplanen for Nordkapphalvøya.

NHO Reiseliv har over 3000 medlemsbedrifter, og blant disse er om lag 200 campingbedrifter. I likhet med andre deler av reiselivet er campingnæringen i vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper. Campingnæringen har og jevnt over hatt en positiv vekst i antall gjestedøgn. I Finnmark har antall campingovernattinger økt med 14 prosent fra 2013 til 2017.

Kommunens planer har fått forslag til reguleringsbestemmelser i dokumentet "Bestemmelser til områdereguleringsplan for Nordkapphalvøya". I disse forslagene legges det blant annet opp til at det skal "tillates etablert parkeringsplasser og mindre bebyggelse som legger til rette for blant annet informasjon, renovasjon, sanitær, beredskap og drift" på parkeringen til Knivskjellodden (ref punkt 2.5).

Nordkapp camping

Foto: Nordkapp camping

NHO Reiseliv mener dette kan ha uheldige konsekvenser både for lokalt reiseliv og næringsliv. NHO Reiseliv mener det ikke er god næringspolitikk om kommunen skal bruke skatteinntekter fra campingbedriftene, næringslivet og kommunens innbyggere til å legge til rette både for overnatting og rasteplasser for campingbiler, som vil konkurrere direkte med de etablerte reiselivsbedriftene i området. Vi er redd for at dette vil svekke campingnæringen i området og vil heller ikke bidra til at turisttrafikken skaper positive lokale ringvirkninger.

At bobiler, campingvogner og biler benytter campingplassene har flere fordeler. På campingplassene betaler turistene for bruk av sanitære fasiliteter, strøm og overnatting. De får også informasjon om lokale aktiviteter, spisesteder og naturopplevelser som kan bidra til å forlenge oppholdet og øke de positive ringvirkningene reiselivet har for de omkringliggende kommunene.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: