Behov for fortgang i behandling av naturskade-erstatning

Det haster med å få på plass mer saksbehandlingskapasitet eller høyere prioritering av Naturskadeordningen i Landbruksdirektoratet. Uten fortgang vil bedriftene som ble rammet av ekstremværet Hans, bli dobbelt lidende.

Veldagte brev ble sendt Statsforvalteren for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold 29. februar, og understreker hevovet for prioritering av innkomne søknader fra camping,- og reiselivsbedrifter som ble rammet av ekstremværet Hans. 

Brevet er undertegnet Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv og Vegard Einan i NHO Viken Oslo, og gjør rede for konsekvensene av lang saksbehandlingstid for søknader til Naturskadeordningen: 

  • Reiselivsbedriftene som ble rammet av uvær og flom etter ekstremværet, er helt avhengige av at utbedringene etter flommen er gjennomført innen oppstart av sesongen. Om ikke saksbehendlingen foreligger innen senest 1. juni, vil sesongen 2024 dessverre også kunne bli delvis ødelagt for de mange bedriftene og campinganleggene som ble rammet av naturskaden sommeren 2023.

  • Uten å vite  hva som vil bli dekket av Naturskadeordningen, må bedriftene nå selv skaffe nødvendig finansiering for å å gjennomføre utbedringene,  med den finansiellerisiko det innebærer, for å sikre drift og arbeidsplasser også kommende sesong. 

    Vi ber derfor om at statsforvalteren slår alarm og ber om sterkt økt prioritering eller saksbehandlingskapasitet dedikert til naturskadeordningen, slik at sommersesongen kan reddes for reiselivsbedriftene og gjestene. 

Last ned

Last bed brevet i sin helhet nedenfor

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Mann i jakke med NHO Reiseliv-logo. Foto.

Campingåret 2023

Campingåret 2023 var et år preget av høye kostnader, uvær og lav kronekurs. Mange har hatt en god sesong med mange utenlandske gjester, mens andre fikk campingplassen sin ramponert av ekstremværet «Hans». Les årsrapporten for campingnæringen her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: