Krav til autorisasjon av turistkontorer

For å få status som autorisert turistkontor med rett til å benytte i-skilt blir det stilt følgende krav.

Generelle krav

Lokaler

Turistkontoret skal være plassert i lokaler som er sentrale og lett tilgjengelige for besøkende. Med bakgrunn i krav om åpningstider og krav om spesiell kompetanse hos medarbeidere anbefales ikke samlokalisering av turistkontoret med kommunens servicetorg.


Personalet
 • Turistkontoret skal ha fast ansatt leder for kontorets drift. Lederen skal kunne dokumentere reiselivsfaglig kompetanse ved utdannelse eller erfaring.
 • Det skal sikres at turistkontoret i åpningstiden er bemannet med minst en fast ansatt medarbeider.
 • Turistkontorets medarbeidere skal kunne gi faglig kvalifisert informasjon på et skandinavisk språk og engelsk. Skriftlig materiale skal foreligge på minimum et skandinavisk språk og engelsk.

Opplæring
 • Medarbeiderne på kontoret skal ha opplæring i service og produktkunnskap.
 • Det skal utarbeides et opplæringsprogram med en medarbeidertest. Opplæringsprogrammet skal bestå av skreddersydd informasjon om området. For å bli godkjent som medarbeider ved kontoret må testen gjennomføres før ansettelse.
 • Det bør gjennomføres en studietur for selvsyn av de mest aktuelle reiselivsattraksjonene og reiselivsbedriftene som kontoret har ansvar for.

Informasjons- og servicenivå

Det skal i tillegg til kvalifisert informasjon kunne ytes service med tilleggstjenester som er relevante i forhold til de besøkendes behov. Turistkontoret skal, på lokalt og regionalt nivå, kunne gi korrekte og aktuelle detaljopplysninger samt foreta reservasjoner vedrørende:

 • Transport
 • Innkvartering
 • Bespisning
 • Aktiviteter

Turistkontoret skal kunne gi korrekte og aktuelle opplysninger vedrørende:

 • Severdigheter
 • Begivenheter
 • Allmenn reiseinformasjon
 • Henvise og ha kjennskap til nasjonale turistinformasjonskanaler

I tillegg til å dekke lokalt og regionalt nivå skal turistkontoret gi informasjon om og yte service for nasjonale reisemål som vil være aktuelle, f.eks. som en del av en naturlig reiserute.

Turistkontoret skal ha eget telefonnummer og lett tilgjengelig kontaktinformasjon. Det anbefales å tilby tjenester som live chat.


Informasjonsmateriell

Turistinformasjonskontoret skal ha tilgjengelig informasjonsmateriell som samsvarer med de tjenester som tilbys. Det stilles i tillegg krav til digital informasjon.

 

Autorisasjon klasse 1 - Helårsåpent kontor

Autorisasjon klasse 1 - Helårsåpent kontor 

Turistkontor med Autorisasjon klasse 1 er et helårsåpent informasjonskontor. Turistkontorets åpningstider kan tilpasses lokale forhold, men skal som hovedregel være åpent minimum 55 timer i det som defineres som høysesong på stedet og minimum 37,5 timer i lavsesong. Helsårsåpent kontor skal ha tilgjengelig informasjonsmateriell fra andre destinasjoner i landet.

Åpningstider:

Lavsesong – 37,5 timer.
Høysesong – 55 timer. 

turistkontor skilt

Autorisasjon klasse 1.1 - Satelittkontor

Satelittkontor er et sesongkontor som er faglig og driftsmessig underlagt et helårig kontor. Kontoret skal merkes rødt og skal kunne tilpasse åpningstidene etter antall registrerte turistbesøk i en gitt tidsperiode.

Turistkontorets åpningstider kan tilpasses lokale forhold, men skal som hovedregel være åpent minimum 35 timer i det som defineres som sesong på stedet. Daglig åpningstid tilpasses lokale forhold. NHO Reiseliv kan gi dispensasjon fra dette etter søknad.

Åpningstidene skal være oppslått ved inngang sammen med henvisning til hovedkontor (grønt kontor) utenom åpningstiden.

i-skilt

Autorisasjon klasse 1.2 - Infokiosk

Elektronisk turistinformasjon er en tilgjengelig plassert infokiosk som er faglig og driftsmessig underlagt et helårig kontor. Teknisk leverandør av infokiosk skal være produsent av infokiosk. I tillegg skal infokiosken:

 • være tilgjengelig utenom ordinær kontortid 08:00-16:00.
 • omfattes av en serviceavtale som garanterer minimum 99,5 % funksjonstid.
 • henvise til kontaktinformasjon til lokalt turistkontor/ destinasjonsselskap.
 • kun være knyttet til informasjon som er turismerelatert.
 • helst ha et grensesnitt som er tilknyttet opp mot tellUs.
 • være plassert i lokaler som har sentral beliggenhet for tilreisende. Lokalet må ha tilgjengelig plass på 2 m bredde og 2 m høyde til infokiosken. Lokalet må være presentabelt. Infokiosken skal ha synlig plassering i lokalet.

Lederen på brukerstedet har ansvar for å informere medarbeidere om infokiosk og bruke brukerveiledningen som en del av opplæringsprogrammet. Medarbeidere på brukerstedet må kontakte infokioskansvarlig ved tekniske problemer. Medarbeidere kan henvise besøkende til infokiosk. Medarbeidere skal ha kunnskap om kontaktinformasjon til turistkontor på destinasjonen.

Infokioskansvarlig er bindeleddet mellom infokioskprodusent og brukersted. Infokioskansvarlig har ansvar for at leder på utplasseringssted har tilgang til brukerveiledningen.

i-skilt

Autorisasjon klasse 2 - Sesongåpent kontor

Turistkontor med Autorisasjon klasse 2 er et sesongåpent informasjonskontor. Turistkontorets åpningstider kan tilpasses lokale forhold, men skal som hovedregel være åpent minimum 37,5 timer i det som defineres som sesong på stedet.

i-skilt

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: