Autorisasjon av turistkontorer

Status som autorisert turistkontor med tilhørende rett til å bruke i-skilt tildeles av NHO Reiseliv på oppdrag fra Innovasjon Norge.

 

Om søknaden

Søknad om autorisasjon av nye turistkontorer gjelder fra og med det året søknaden sendes, og frem til en av partene sier opp avtalen.

Søknaden vil bli registrert og formelt godkjent når deltakeravgiften er betalt. Godkjente kontor får tildelt autorisasjonsoblat, som settes synlig ved inngangen til turistkontoret. Fakturering av autorisasjonsavgiften gjøres i første kvartal hvert år, av NHO Reiseliv.

Kontroll av autorisasjonen gjøres hvert år av utvalgte turistkontor i sommersesongen. Kontrollen gjøres uanmeldt av NHO Reiseliv og rapport utarbeides ved avvik i forhold innsendt søknad og til krav og bestemmelser.

Oppsigelse

Oppsigelse av autorisasjonsavtalen sendes skriftlig til turistkontor@nhoreiseliv.no innen 15. oktober i året før kommende års deltagelse.

Skilting og bestilling

Autoriserte turistkontorer merkes med i-skilt etter autorisasjonsklasse. I-skiltet angir at turistkontoret gir velkvalifisert informasjon til besøkende. Skiltet monteres på turistkontorets fasade eller foran inngangen. Det er ulovlig å etterligne i-skiltet i idé, utforming eller anvendelsesområde uten tillatelse fra NHO Reiseliv i hvert enkelt tilfelle.

Type skilt og autorisasjonsklasse:

Ulike skilt.

 

Dersom turistkontoret ikke overholder bestemmelsene, har NHO Reiseliv rett til å inndra autorisasjonen med tilhørende rett til bruk av i-skiltet. Turistkontoret underretter veimyndighetene vedrørende skilting fra offentlig veg.

Bestilling av materiell for merking av turistkontor og digitale logoer til web og til trykking av eget skiltmateriell gjøres direkte til NHO Reiseliv på e-post: turistkontor@nhoreiseliv.no


Offentlige trafikkskilt
  • Autoriserte turistkontorer kan søke skiltmyndighetene om skilting med offentlige trafikkskilt.
  • Skilt som viser til Turistkontorer i klasse 1.1 eller 1.2, skal dekkes til når kontoret er stengt.
  • Skilting langs offentlig vei kan gjøres med serviceskilt nr. 637 eller med tekstskilt "Turistkontor". All henvisning fra offentlig vei må gjøres i overensstemmelse med skiltnormalen.

Autorisasjonsavgift

Årlig avgift

Autorisasjon klasse 1
Helårsåpent kontor
kr. 2.800,- + mva.
Autorisasjon klasse 1.1
Satelittkontor
kr.    900,- + mva.
Autorisasjon klasse 1.2
Infokiosk
kr     400,- + mva.
Autorisasjon klasse 2
Sesongåpent kontor
kr. 1.800,- + mva.

Autorisasjonsavgiften innbetales sammen med søknaden og blir ikke tilbakebetalt dersom turistkontoret ikke blir godkjent.

I avgiften inngår følgende:

  • Rett til bruk av i-logo i all markedsføring
  • Råd og veiledning vedrørende etablering eller drift av turistkontor
  • Administrasjon av autorisasjonsordningen

 

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: