Nasjonal festivalstatistikk 2014

En felles nasjonal statistikk for festivaler gir et godt grunnlag for samkjøring

Vinteren 2014 innledet de nasjonale festival- og arrangørorganisasjonene FolkOrg,
Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler en dialog om utvikling
av en felles nasjonal statistikk for festivaler.

Bakgrunnen var at organisasjonene allerede utarbeider statistikk hver for seg, og det var enighet om at det ville være en fordel å samkjøre dette arbeidet, da det er:

  • Mange felles behov, felles spørsmål og et godt grunnlag for samkjøring.
  • En felles statistikk ville gi et nytt perspektiv på statistikkarbeidet.
  • Et bedre statistisk opplegg ville være av stor nytte for organisasjonene bak undersøkelsen, deres medlemmer, offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet

Last ned dokumentet

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: